HARVANÍKOVÁ LENKA, Mgr.

Havraníková Lenka žije a tvorí v regióne Košíc. .

Skončila prešovskú univerzitu odbor výtvarná výchova. Vo svojej tvorbe používa dekoratívne prvky a výrazné farby.Mgr. Lenka Harvaníková je absolventka Školy úžitkového výtvarníctva v...
Zistite viac

Havraníková Lenka žije a tvorí v regióne Košíc. .

Skončila prešovskú univerzitu odbor výtvarná výchova. Vo svojej tvorbe používa dekoratívne prvky a výrazné farby.Mgr. Lenka Harvaníková je absolventka Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach, odbor
výstavníctvo a Prešovskej univerzity v Prešove, odbor výtvarná výchova a umenie. Kresleniu a maľovaniu sa venuje od detstva. Tvorí prevažne technikou akrylovej  maľby na plátno.
Pre jej tvorbu je charakteristický v skorších dielach uvoľnený rukopis, ktorý
však kopíruje zvolený námet. Neskoršia tvorba využíva aj geometrické prvky a
štylizáciu, ktorá je osvojená aj z technických predmetov počas štúdií.
Diela pôsobia hravo a nápadito, príznačná je pestrá farebnosť, nebojí sa
použiť čiernu a obľúbenú tmavomodrú farbu, ohraničenie líniou, čím vytvára
pre ňu tak príznačný kontrast a určitý náboj. V poslednom čase začala používať spreje a šablóny, ako zaujímavé dekoratívne spestrenie tvorby.

Svoju inšpiráciu čerpá zo svojich vnútorných nápadov, okolitej estetiky,
emócií, duchovného sveta. Okrem kvetov, architektúry, portrétov, symbolov sa venuje aj náboženským témam. Jej tvorba je autentická plná originálnych nápadov, entuziazmu a nadšenia pre tvorbu. Popri bežnom živote sa venuje voľnej maľbe od roku 2006.Menej