HARVANÍKOVÁ LENKA, Mgr.

Havraníková Lenka žije a tvorí v regióne Košíc. . Skončila prešovskú univerzitu odbor výtvarná výchova. Vo svojej tvorbe používa dekoratívne prvky a výrazné farby.