MARKUS MÁRIA, MGR. ART.

Mgr.art.Mária Markus –
Narodená v Prešove.
1998 skončená VŠVU v Bratislave - študijný výmenný pobyt vo Francúzsku / Saint Etiene,
Lion, Paríž /
Hlavne zväčšené kvetinové motívy, figúry – hra farieb, pocitov, nálad, záchvevy...
Zistite viac

Mgr.art.Mária Markus –
Narodená v Prešove.
1998 skončená VŠVU v Bratislave - študijný výmenný pobyt vo Francúzsku / Saint Etiene,
Lion, Paríž /
Hlavne zväčšené kvetinové motívy, figúry – hra farieb, pocitov, nálad, záchvevy vnútorného
rozpoloženia...
„ Z diel Márie Markus vychádza akési fluidum, ktoré človeka núti „ vstúpiť do obrazu“ a rád
by v ňom zablúdil. Človek je presvedčený, že keď sa ich dotkne, začne z nich prúdiť neha –
báseň.
Zaujímavé sú jej portréty. Portrétovaní sú neznámi, ale divák po chvíli nadobúda
presvedčenie, že by vedel o nich rozprávať, na čo myslia, aký majú naturel, či sú šťastní a čím
zaujali autorku. Autorka nič nenanucuje, necháva na divákovi, aby si sám vytvoril príbeh
okolo zobrazovanej postavy, tváre...
Aby si vytvoril svoju predstavu, ilúziu, sen.
Ľahostajný človek neostáva ani pred jej abstraktnými obrazmi, vidí na nich smútok, radosť,
pochmúrnosť, snivosť...
Vyžaruje z nich „ nepokoj duši svätý.“
Jej talent a poctivosť v tvorbe sú zárukou, že jej obrazy sa stanú „ odpočívadlom“ pre unavené
oči a ducha a zdrojom nových síl, pre energiu, ktorú vyžarujú.
PhDr Pavol Banda
Výstavy: Mestská galéria, Košice,1991 Galéria medium BA,
1992 Výstava La Serre- Saint Etuene, Francúzsko,
1994 Výstava Small and special, ICSID World Congress Taipei,india,
1995 Výstava nábytku, Nitra, 1995 Výstava slovenský design, BA, 1995 Výstava slovenský
design, BA,
1996 Výstava slovenský design, BA,
1997 Putovná výstava po krajinách Európy- organizovaná svetovou organizáciou ICSID,
1996 Výstava po Japonsku, 1997 Autorská výstava, Impresie v olejomaľbe, Prešov,
1998 Výstava ku 700. výročiu mesta- Šarišská galéria, Prešov,
1999 Autorská výstava - Maľba-šperk, Drink Galery, Prešov,
1999 Autorská výstava- V modrom, Galéria Nami, Piešťany,1999 Autorská výstava- Z
tvorby, ABART galery, Prešov,
1999 Prezentácia- Galéria Thoha, Bratislava,
1999 Autorská výstava- Výber z tvorby, Galéria Grémium, BA,
2000 Výstava -Keramika, Maľba, Sklo, Galéria Nami, Piešťany,
2000 Výstava Keramika, Maľba, Abart Galery, Prešov,
2000 Výhra v konkurze- Designlabor Bremerhaven, Nemecko,
2000 Prezentácia- Art Galery, BA,2000 Prezentácia- Galéria Thoha, BA,
2000 Prezentácia - Ital trade- Soravia, BA,
2000 Výstava - Vianočná paleta, Hotel Danube, BA,
2000-2001 Výstava- Záhradná galéria A. Machaja, Plavecký Štvrtok,
2001 Medzinárodná výstava- Poľsko,
2001 Autorská výstava- Svetlo duše, Galéria národov, Komárno,
2001 Výstava- Portrét a figúra, Kaviareň u Garpa, BA ,
2002 Výstava- Výber z tvorby- Hotel Devín, BA, 2002-2003 Výstava- Positive Dekor,
Brno,Česko,
2002-2003 Výstava- Iný svet, Kaviareň u Garpa,BA,

2003 Prezentácia - Hotel Danube, BA,
2003 Výstava- Viena kafe, BA, 2004 Prezentácia- Zimný Salón, Galéria Ardan, BA,
2004 Prezentácia- Kyma-Cakmak, Interier Atelier, Soravia, BA,
2005 Výstava- Apelles Gallery, BA,
2005 Autorská výstava- Kvety, Hotel Danube, BA,
2005 Prezentácia - Letný Salón, Galéria Ardan, BA,
2005 Prezentácia- Kvety, Galéria La Fleur, BA,
2005-2006 Autorská výstava- Predajný dom umenia- Art House, BA,
2006 Autorská výstava- Galéria Thoha, BA,
január 2007 Autorská výstava- Galéria Thoha, BA,
august 2007 Autorská výstava- Galéria Thoha, BA, október 2008 Prezentácia- Galéria La
Fleur, BA,
2009 Výstava- Kvety, Drink Galery, Prešov,
2010 Výstava- Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany,
2010 Prezentácia - Galérie ART artistico, Praha,
2014 Prezentácia - Galéria ART artistico, Viedeň,
2015, 2016, 2017 Prezentácia - Galéria ART artistico, Praha,
2015, 2016, 2017 Prezentácia - Galéria ART artistico, Viedeň,
2016, 2017 Výstava: ORCHARD GALLERY, Ostrava,
júl-august 2018 Vianočná výstava, ORCHARD GALERY, Ostrava,
2018-2019. Súkromné výstavy a prezentácie.
2020-24 v nasledujúcich rokoch výstavy a prezentácie : Artistico Store Praha, Artistico Store
Viedeň, Galéria Harfa Praha , Orchard Gallery Ostrava, Pro Art Gallery Bratislava -Rázusovo
nábrežie, Bratislava,Pro Art Gallery-Štúrova, Bratislava., v dielach a galériách -Michalovce,
Prešov, Košice, Banská Bystrica, Nitra, Trenčín...
december -január 2023/ 24 vianočná výstava, BC Kerametal Office Gallery,Bratislava.
Práce boli uverejnené v rôznych časopisoch, novinách, katalógoch, televíznych reláciách,
napr.: Katalóg design- Academy of Fine Arts and Design, 1995 Katalóg Projekt, 1996
Katalóg design- Saint etiene, 1997 Časopisy: Designum, Línia, Línia pre pekné Bývanie,Štýl,
Eva, MIAU...v relácii Bez servítky.. Niektoré práce boli vybrané na plagáty a pohľadnice
doma i v zahraničí. Napr. Japonsko, India, Portugalsko, Francúzsko.


Menej