OBRAZY PODĽA TÉMY (akt - krajina - zátišie...)

• Motív (z lat. motivus = uvádzajúci do pohybu) môže byť:
• Motív ( téma) v umení:

 • základný prvok tematickej výstavby umeleckého diela
 • vedúca myšlienka činnosti alebo diela
 • ...
  Zistite viac

• Motív (z lat. motivus = uvádzajúci do pohybu) môže byť:
• Motív ( téma) v umení:

 • základný prvok tematickej výstavby umeleckého diela
 • vedúca myšlienka činnosti alebo diela
 • dekoračný, ornamentálny prvok, pozri napr. pri architektúre

Na začiatku žiadna kresba či maľba nie je vyhlásená za umelecké dielo. Lež časom sa pochopí časť, alebo myšlienka, ktorú do svojho diela autor vložil. Čiže prečo je umelecké dielo umeleckým dielom? Umenie sa zakladá na rôznych myšlienkach autorov, každý autor disponuje inými myšlienkovými útvarmi na základe svojich životných skúseností a momentálne prevládajúcich pocitov- tie sú vlastne stavebným kameňom diela. V ňom sa odzrkadľuje momentálny životný stav autora. Preto je možné, že pri rôznych motívoch či témach je prevedenie u každého autora odlišné, každý má totiž svoj pohľad na vec- a to je práve tá originalita, ktorú vnáša do svojich diel. Napr. téma VODA: tu máme najmenej komplexný pohľad na vodu- ako na tému umeleckých diel. Každý umelec k nej totiž pristupuje z osobitého hľadiska, napr. s určitosťou sa téme vody a mora venujú umelci pobrežných regiónov. Prístup k moru je totiž neoddeliteľnou súčasťou ich života i života tamojšej spoločnosti a má dopad na väčšinu oblastí kultúry. Voda ako taká, je nevyhnutná pre život vôbec, každý ju pozná, vie ako vyzerá, aké má vlastnosti, preto v konceptuálnom umení je voda skutočne nosnou témou s ohľadom na široké spektrum jej významov. Zásadný rozdiel je tiež v prípade vody ako témy umeleckého diela a ako motívu, s ktorým umelec pracuje. Ako motív je voda často využívaná pre svoje špecifické vlastnosti -reflexívnosť, priehľadnosť, štruktúru vlnenia, koncentrických kruhov, kvapiek, stekania, špliechania a penenia. V nových médiách sa motív vody navyše spája so zvukovou asociáciou žblnkotu, zurčania, kvapkania, burácania, šumenia a pod.. Mnohé z nich vystupujú do popredia aj vďaka hre svetla odrážajúceho sa od vodnej plochy. Niekedy naopak nájde motív vody aj tam, kde voda nie je- napríklad v letokruhoch stromu.


Menej
 • Nové
  170,00 €
  170,00 €

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. maliar Názov: Pivonky Technika: olejomaľba na plátne bez rámu Rozmer: 30x30 cm

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. maliar Názov: Pivonky Technika: olejomaľba na plátne bez rámu Rozmer: 30x30 cm

 • Nové
  225,00 €
  225,00 €

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. maliar Názov: Na prechádzke Technika: olejomaľba na plátne bez rámu Rozmer: 30x30 cm

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. maliar Názov: Na prechádzke Technika: olejomaľba na plátne bez rámu Rozmer: 30x30 cm

 • Nové
  170,00 €
  170,00 €

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. maliar Názov: Cestička do záhrady Technika: olejomaľba na plátne bez rámu Rozmer: 30x30 cm

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. maliar Názov: Cestička do záhrady Technika: olejomaľba na plátne bez rámu Rozmer: 30x30 cm

 • Nové
  425,00 €
  425,00 €

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. maliar Názov: Na mori Technika: olejomaľba na plátne bez rámu Rozmer: 60x45 cm

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. maliar Názov: Na mori Technika: olejomaľba na plátne bez rámu Rozmer: 60x45 cm

 • Nové
  205,00 €
  205,00 €

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. maliar Názov: Domčeky pri mori Technika: olejomaľba na plátne bez rámu Rozmer:30x30 cm

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. maliar Názov: Domčeky pri mori Technika: olejomaľba na plátne bez rámu Rozmer:30x30 cm

 • Nové
  140,00 €
  140,00 €

  Autor: Eleonóra Kovalčíková Názov: Ružín v zrkadlení Technika: akryl na plátne Rozmer: 40x50 cm

  Autor: Eleonóra Kovalčíková Názov: Ružín v zrkadlení Technika: akryl na plátne Rozmer: 40x50 cm

 • Nové
  510,00 €
  510,00 €

  Autor: Pavol Kocan Názov: Príroda Technika: olejomaľba Rozmer: 66x80 cm

  Autor: Pavol Kocan Názov: Príroda Technika: olejomaľba Rozmer: 66x80 cm

 • Nové
  340,00 €
  340,00 €

  Autor: Pavol Kocan Názov: Zrub v lese Technika: olejomaľba Rozmer: 50x70 cm

  Autor: Pavol Kocan Názov: Zrub v lese Technika: olejomaľba Rozmer: 50x70 cm

 • Nové
  340,00 €
  340,00 €

  Autor: Pavol Kocan Názov: Hrad Technika: olejomaľba Rozmer: 50x70 cm

  Autor: Pavol Kocan Názov: Hrad Technika: olejomaľba Rozmer: 50x70 cm

 • Nové
  255,00 €
  255,00 €

  Autor: Pavol Kocan Názov: Na zámku Technika: olejomaľba Rozmer: 50x50 cm

  Autor: Pavol Kocan Názov: Na zámku Technika: olejomaľba Rozmer: 50x50 cm

 • 190,00 €
  190,00 €

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Strom Technika: akryl Rozmer: 65x45 cm - Obraz v ráme

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Strom Technika: akryl Rozmer: 65x45 cm - Obraz v ráme

 • 220,00 €
  220,00 €

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Cesta na mesiac 2 Technika: akryl Rozmer: 80x60 cm - Obraz v ráme

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Cesta na mesiac 2 Technika: akryl Rozmer: 80x60 cm - Obraz v ráme

 • 425,00 €
  425,00 €

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. maliar Názov: Prímorské mestečko Technika: olejomaľba na plátne bez rámu Rozmer: 61x45 cm

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. maliar Názov: Prímorské mestečko Technika: olejomaľba na plátne bez rámu Rozmer: 61x45 cm

 • 425,00 €
  425,00 €

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. maliar Názov: Chata pri mori Technika: olejomaľba na plátne bez rámu Rozmer: 60x45 cm

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. maliar Názov: Chata pri mori Technika: olejomaľba na plátne bez rámu Rozmer: 60x45 cm

 • 425,00 €
  425,00 €

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. maliar Názov: Morské fantázie Technika: olejomaľba na plátne bez rámu Rozmer: 55x43 cm

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. maliar Názov: Morské fantázie Technika: olejomaľba na plátne bez rámu Rozmer: 55x43 cm

 • 105,00 €
  105,00 €

  Autor: Mária Lenárdová Názov diela: Maky v zlatom Technika: akvarel v ráme pod sklom Rozmer: 28x22 cm - vrátane pasparty a rámu               13x10 cm - rozmer samotného obrazu

  Autor: Mária Lenárdová Názov diela: Maky v zlatom Technika: akvarel v ráme pod sklom Rozmer: 28x22 cm - vrátane pasparty a rámu               13x10 cm -...

 • 105,00 €
  105,00 €

  Autor: Mária Lenárdová Názov diela: Kľud pri vode Technika: akvarel v ráme pod sklom Rozmer: 22x28 cm - vrátane pasparty a rámu               11,5x15 cm - rozmer samotného obrazu

  Autor: Mária Lenárdová Názov diela: Kľud pri vode Technika: akvarel v ráme pod sklom Rozmer: 22x28 cm - vrátane pasparty a rámu               11,5x15 cm -...

 • 70,00 €
  70,00 €

  Autor: Mária Lenárdová Názov diela: Košický dóm Technika: perokresba Rozmer: 28x22 cm - vrátane pasparty a rámu               16,5x11,5 cm - rozmer samotného obrazu

  Autor: Mária Lenárdová Názov diela: Košický dóm Technika: perokresba Rozmer: 28x22 cm - vrátane pasparty a rámu               16,5x11,5 cm - rozmer samotného...

 • 120,00 €
  120,00 €

  Autor: Mária Lenárdová Názov diela: Miklušova väznica Technika: akvarel v ráme pod sklom Rozmer: 35x25 cm - vrátane pasparty a rámu               19x13 cm - rozmer samotného obrazu

  Autor: Mária Lenárdová Názov diela: Miklušova väznica Technika: akvarel v ráme pod sklom Rozmer: 35x25 cm - vrátane pasparty a rámu               19x13 cm -...

 • 85,00 €
  85,00 €

  Autor: Mária Lenárdová Názov diela: Ružový mak Technika: akvarel v ráme pod sklom Rozmer: 30x24 cm - vrátane pasparty a rámu               13x9 cm - rozmer samotného obrazu

  Autor: Mária Lenárdová Názov diela: Ružový mak Technika: akvarel v ráme pod sklom Rozmer: 30x24 cm - vrátane pasparty a rámu               13x9 cm - rozmer...

 • 340,00 €
  340,00 €

  Autor: Mária Lenárdová Názov diela: Maky vo vetre Technika: akvarel v ráme pod sklom Rozmer: 54x74 cm - vrátane pasparty a rámu               38x57 cm - rozmer samotného obrazu

  Autor: Mária Lenárdová Názov diela: Maky vo vetre Technika: akvarel v ráme pod sklom Rozmer: 54x74 cm - vrátane pasparty a rámu               38x57 cm -...

 • 120,00 €
  120,00 €

  Autor diela: Soňa Kotánová Názov diela: Košický Dóm Technika: PC Grafika v ráme pod sklom Rozmery: 54x44 cm

  Autor diela: Soňa Kotánová Názov diela: Košický Dóm Technika: PC Grafika v ráme pod sklom Rozmery: 54x44 cm

 • 120,00 €
  120,00 €

  Autor diela: Soňa Kotánová Názov diela: Michalská kaplnka Technika: PC Grafika v ráme pod sklom Rozmery: 54x44 cm

  Autor diela: Soňa Kotánová Názov diela: Michalská kaplnka Technika: PC Grafika v ráme pod sklom Rozmery: 54x44 cm

 • 255,00 €
  255,00 €

  Autor: Akad. mal. Timour Karimov Názov: Kone na pastvisku Technika: Olejomaľba na kartóne Rozmer: 34x49 cm s rámom               

  Autor: Akad. mal. Timour Karimov Názov: Kone na pastvisku Technika: Olejomaľba na kartóne Rozmer: 34x49 cm s rámom               

 • 425,00 €
  425,00 €

  Autor: Akad. mal. Timour Karimov Názov: Kobra Technika: Olejomaľba Rozmer: 49x39 cm s rámom               

  Autor: Akad. mal. Timour Karimov Názov: Kobra Technika: Olejomaľba Rozmer: 49x39 cm s rámom               

 • 850,00 €
  850,00 €

  Autor: Akad. mal. Timour Karimov Názov: Jar prichádza Technika: Olejomaľba Rozmer: 62x82 cm s rámom               

  Autor: Akad. mal. Timour Karimov Názov: Jar prichádza Technika: Olejomaľba Rozmer: 62x82 cm s rámom               

 • 450,00 €
  450,00 €

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. mal. Názov: Košice Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 45x61 cm Bez rámu

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. mal. Názov: Košice Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 45x61 cm Bez rámu

 • 440,00 €
  440,00 €

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. mal. Názov:  Praha v zime Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 61x45 cm Bez rámu

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. mal. Názov:  Praha v zime Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 61x45 cm Bez rámu

 • 390,00 €
  390,00 €

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. mal. Názov:  Budapešť Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 61x45 cm Bez rámu

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. mal. Názov:  Budapešť Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 61x45 cm Bez rámu

 • 425,00 €
  425,00 €

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. mal. Názov:  Ranná Praha Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 63x43 cm Bez rámu

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. mal. Názov:  Ranná Praha Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 63x43 cm Bez rámu

 • 190,00 €
  190,00 €

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Bordová margarétka Technika: kombinovaná technika Rozmer: 58x38 cm - Obraz v ráme

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Bordová margarétka Technika: kombinovaná technika Rozmer: 58x38 cm - Obraz v ráme

 • 340,00 €
  340,00 €

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Pastelové kvety Technika: kombinovaná technika Rozmer: 88x68 cm - Obraz v ráme

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Pastelové kvety Technika: kombinovaná technika Rozmer: 88x68 cm - Obraz v ráme

 • 425,00 €
  425,00 €

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. mal. Názov:  Jesenný Londýn Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 66x40cm Bez rámu

  Autor: Igor Navrotskyi Akad. mal. Názov:  Jesenný Londýn Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 66x40cm Bez rámu

 • 170,00 €
  170,00 €

  Autor: Mgr. Lenka Harvaníková  Názov: Kristus Technika: Akryl na plátne Rozmer: 70x50 cm

  Autor: Mgr. Lenka Harvaníková  Názov: Kristus Technika: Akryl na plátne Rozmer: 70x50 cm

 • 170,00 €
  170,00 €

  Autor: Mgr. Lenka Harvaníková  Názov: Lesanka Technika: Akryl na plátne Rozmer: 60x60 cm

  Autor: Mgr. Lenka Harvaníková  Názov: Lesanka Technika: Akryl na plátne Rozmer: 60x60 cm

 • 510,00 €
  510,00 €

  Autor: Martina Štecová Názov: Hľadanie a nachádzanie Technika: Komb. tech. Rozmer: 63x47 cm ( 98x83 cm s rámom )

  Autor: Martina Štecová Názov: Hľadanie a nachádzanie Technika: Komb. tech. Rozmer: 63x47 cm ( 98x83 cm s rámom )

 • 510,00 €
  510,00 €

  Autor: Martina Štecová Názov: Žlté polia na dolnom Zemplíne Technika: akvarel, tuš na papieri Rozmer: 48x65 cm (81x99 cm s rámom)               

  Autor: Martina Štecová Názov: Žlté polia na dolnom Zemplíne Technika: akvarel, tuš na papieri Rozmer: 48x65 cm (81x99 cm s rámom)               

 • 510,00 €
  510,00 €

  Autor: Martina Štecová Názov: Vôňa pivónií Technika: komb. tech. na plátne Rozmer: 70x70 cm

  Autor: Martina Štecová Názov: Vôňa pivónií Technika: komb. tech. na plátne Rozmer: 70x70 cm

 • 255,00 €
  255,00 €

  Autor: Michalková Anna Mgr.Art Názov: Muškáty a ľalie Technika: olej na plátne Rozmer: 90x80 cm

  Autor: Michalková Anna Mgr.Art Názov: Muškáty a ľalie Technika: olej na plátne Rozmer: 90x80 cm

 • 212,50 €
  212,50 €

  Autor: Michalková Anna Mgr.Art Názov: Slnečnice okrasné Technika: akryl na plátne Rozmer: 90x80 cm

  Autor: Michalková Anna Mgr.Art Názov: Slnečnice okrasné Technika: akryl na plátne Rozmer: 90x80 cm