Podkategórie

 • Abstrakt

  Abstraktné obrazy

  Abstrakt je najviac zastúpenou kategóriu obrazov, ktoré  nájdete v našom e-shope ARTdiela. Diela sú v ponuke aj v kamenných predajných galériách ART DIELA / OC Cassovia Košice a OC MAX Prešov/. Abstrakt je vo veľkej obľube najmä u mladých ľudí, dokonale dopĺňajú súčasný moderný  štýl  bývania. Abstraktné obrazy majú svoje čaro, spočívajúce v tom, že nezobrazujú konkrétne figúry, predmety, človeka alebo krajinu ale  sú to teda nefigurálne resp. nepredmetné obrazy.  Vo veľkej miere  sú abstraktné obrazy pocitovým výtvorom autora, tu vyjadruje  v čase tvorby  stav autorovej mysle. Na abstraktnom obraze si častejšie všímame farebné škvrny, rôzne oko pútajúce geometrické tvary a prvky. Obrazy nezobrazujú konkrétnu vec, ktorú sme schopní rozoznať, ale dávajú nám priestor na myslenie a doplnenie si jedinečného významu k tomuto obrazu. Abstrakcia, ktorá je hlavnou zložkou abstraktného obrazu je delená na absolútnu abstrakciu, kedy samotný abstraktný obraz dokáže vyjadrovať myšlienku sám o sebe a nevznikol na podklade niečoho. Rozoznávame taktiež abstrakciu relatívnu, kde abstraktný obraz zobrazuje niečo, čo je inšpirované a založené na skutočnosti. Abstraktné obrazy taktiež často zobrazujú konštruktívnu abstrakciu, ktorá je vytváraná pomocou geometrických tvarov. Často pri pohľade na abstraktný obraz môžeme nadobudnúť pocit pohybu, vtedy hovoríme o tzv. lyrickej abstrakcii, ktorej úlohou je práve vyvolať pohybový proces. Tieto abstraktné obrazy nazývame Informel, keď umelec pracuje s farbou ako s hmotou a využíva štruktúry a nemaliarske materiály. Kategóriu abstraktných obrazov považujeme za jednu z nevyčerpateľných studníc, čo sa množstva obrazov a nápadov týka. Každý autor svoje myslenie pretavuje do abstraktného obrazu svojským spôsobom a každý abstraktný obraz sa tak stáva nadmieru jedinečným. Abstraktné umenie ako aj samotné abstraktné obrazy sa v histórii najviac rozvíjali okolo roku 1910, kedy sa autori pri svojej tvorbe snažili stať nezávislými od vonkajšieho prostredia a modelu a išlo im hlavne o uprednostnenie farebnosti, tvaru a objemu pred obsahom. 

  Autor textu: Natália Kuková pre ART DIELA

 • Krajina

  Krajina ,príroda- patrí medzi najobľúbenejšie autormi zobrazované motívy. Na našom eshope ART DIELA nájdete množstvo obrazov, ktoré zobrazujú krajinu ako takú, výňatky z nej, ale aj konkrétne budovy, prírodné úkazy, miesta na Slovensku ale aj v zahraničí. Diela sú v ponuke aj v kamenných predajných galériách ART DIELA / OC Cassovia Košice a OC MAX Prešov/. Maľba na tému krajina a príroda sa stáva stále populárnejšou a v histórii prešli tieto obrazy výraznou zmenou, stávajú sa stále realistickejšími. Do tejto kategórie zaradzujeme obrazy na ktorých je zobrazená krajina ako celok alebo jej výsek. Krajina ako taká je veľmi variabilná vec, každý z nás ju chápe a vidí inak, rovnako tak každý umelec považuje za popredné niečo iné a niečo iné chce zdôrazniť a vyzdvihnúť. Práve tvorba diela s  motívom krajiny si okrem zručností maliara vyžaduje aj dávku fantázie a abstraktného myslenia. Často práve pri znázorňovaní krajiny nejde len o jej realistické stvárnenie, no čoraz viac sa autori začínajú aj pri téme krajina hrať s farbami a svoje diela viesť k hravejšej forme, či už využívaním živých pestrých farieb alebo samotným spôsobom zobrazenia. Naši autori často nachádzajú záľubu v zobrazovaní našej prírody, slovenských miest, ich krásnych kostolov, budov, hradov, ale rovnako na našom eshope nájdete aj maľby krajiny týkajúce sa zahraničia, vďaka čomu viete do svojich domovov priniesť kus reálnej prírody a možno tak pri pohľade na obraz rôznej krajiny v myšlienkach aj cestovať.

  Autor textu: Natália Kuková pre ART DIELA

 • Figurálne Motívy

  Figurálne motívy - sa stávajú najviac zobrazovanými a využívanými motívmi medzi umelcami. Aj my ponúkame množstvo diel inšpirovaných práve figurálnym motívom, ktoré nájdete na našom eshope ART DIELA v bohatom zastúpení. Diela sú v ponuke aj v kamenných predajných galériách ART DIELA / OC Cassovia Košice a OC MAX Prešov/. Obrazy a diela, ktoré zaradzujeme k figurálnym motívom sú zaujímavé a špecifické práve vďaka ich rozmanitosti. V primárnom chápaní, ako už aj z názvu vyplýva, ide o diela, ktoré sa inšpirovali figúrou, ktorú stvárňujú rôznou technikou, rôznymi farbami a s rôznou dávkou fantázie. Hovoríme o dielach, ktoré sú stvárnením priam realistické, ale aj o dielach, ktoré svojou farebnou škálou a zároveň doplnením samotnej figúry pripomínajú víly, ženské tváre a rôzne postavy, ktoré môžeme pokojne zaradiť do rozprávky. Často práve tieto diela dávajú autorovi veľký priestor pre zapojenie fantázie a je len na ňom, do akého prostredia celý obraz zasadí. Veľakrát práve
  figurálne motívy dopĺňa príroda, stavby, mestá, či iné monumentálne predmety v porovnaní so
  samotnou figúrou. Práve vďaka proporciám a svojskému spracovaniu námetu je každé dielo, ktoré je vytvorené na podklade figurálneho motívu jedinečné a je len na nás, aký odkaz , či príbeh, ktorý nám autor zanechal v ňom sme schopní nájsť.

  Autor textu: Natália Kuková pre ART DIELA

 • Kvety

  Obrazy kvetov

  Obrazy kvetov sú v našom e-shope ART DIELA zastúpené v širokej ponuke- sú to ručne maľované originálne obrazy. Diela súv ponuke aj v kamenných predajných galériách ART DIELA / OC Cassovia Košice a OC MAX Prešov/. Pozornosť ľudí si kvety získavali už v dávnoveku, v období antiky a za čias starovekého Ríma. Najznámejšia bohyňa, ktorá bola v tomto kraji zasvätená kvetom, sa volala Flóra. Popularita kvetov však v starovekom Ríme ani zďaleka neskončila. Kvety a kvetinové motívy sa s postupom času začali objavovať v rôznych historických obdobiach a rozličných kultúrach. Obrazy kvetov však najväčšiu popularitu zaznamenali vo forme zátiší. Asi najslávnejším maliarom, ktorý sa tomuto maliarskemu námetu venoval, bol taliansky umelec Caravaggio. Obrazy kvetov síce zaznamenali svoju popularitu počas rôznych období v histórii, no inak tomu nie je ani v súčasnosti. Ich využitie nájdeme aj vo svojich vlastných príbytkoch, kde našu pozornosť dokážu uchvátiť aj v interiéri, ak chceme do svojich obydlí priniesť trochu prírody a zároveň aj umenia. Práve preto, obrazy kvetov patria medzi najobľúbenejšie a to nie len vďaka rozmanitosti druhov znázornených kvetov, ale aj vďaka umelcovej fantázii a vhodne zvolenej techniky vytvorenia obrazu, ktorá napomáha k jeho realistickosti. Kategória obrazov s motívom kvetov, je jednou z najfarebnejších a najpútavejších. Tu môžeme nájsť obrazy znázorňujúce celé lúky, kytice alebo aj jednotlivé kvety, či časť života kvetu, ako je napríklad kvitnutie. Medzi typické, no stále originálne radíme obrazy, ktoré ponúkajú zobrazenie napr. púpavy, orgovánu, slnečníc, vlčích makov, ruží alebo rôznych lúčnych kvetov. Zobrazovanie kvetov je preto tak milované celými generáciami od nepamäti, lebo sprestria domovy aj v čase, kedy už nekvitnú-napr. v zime. Aj naše staré mamy si zamilovali obrazy s motívom kvetov, sú súčasťou našej kultúry a tradícií. Každý má rád krásne veci okolo seba a obrazy kvetov v našich domovoch určite medzi ne patria.

  Autor textu: Natália Kuková pre ART DIELA

 • Akt, Portrét

  Motív znázorňovania aktu a portrétu sa v poslednej dobe objavuje stále častejšie. Veľké množstvo diel nájdete aj na našom eshope ART DIELA v bohatom zastúpení. Diela sú v ponuke aj v kamenných predajných galériách ART DIELA / OC Cassovia Košice a OC MAX Prešov/. Akt a portrét sa stávajú stále viac zobrazovaným motívom, a to práve vďaka tomu, že ide stále o veľmi aktuálne a stále modernizujúci sa motív. Akt a jeho zobrazovanie sa považuje za umelecký smer, ktorého úlohou je zobrazenie práve nahého ľudského tela, ktoré môže byť nahé úplne alebo len čiastočne. Zobrazený akt sa pre človeka stáva zdrojom estetického zážitku, ktorý nie je v žiadnom prípade vulgárny, ale naopak vysoko umelecky stvárnený. Akt má zobrazovať rozdiel medzi nahým telom v skutočnosti a jeho rôznymi spôsobmi zobrazenia, čím umelec vnáša do tak všedného nahého ľudského tela niečo úplne iné a zmyselné. Rovnako tak portréty majú za úlohu zobraziť človeka a dokázať tak jeho výraz a podobu zvečniť, môže ísť o neznáme osoby, no zároveň veľmi často aj o historické osobnosti, ktorých podobizne sa práve takýmto spôsobom zachovávajú ďalším generáciám. Precízna práca umelcov na aktoch a portrétoch neraz dáva pocit realistickosti a dokáže v nás vyvolávať neopakovateľné pocity, pri pohľade do ľudskej tváre, ktorá je síce namaľovaná, no zároveň tak nesmierne živá.

  Autor textu: Natália Kuková pre ART DIELA

 • Zvieratá

  V dnešnej dobe sa stále populárnejšími dielami stávajú tie na ktorých nachádzame zvieratá. Nejde však len o obyčajné vyobrazenie živočícha, ale množstvo umelcov dokáže do tohto zvieraťa vložiť niečo svoje, či už použitím rôznych farieb, alebo techník, ktorými dokáže daný objekt spraviť ešte viac zaujímavým. Veľa prepracovaných a pútavých obrazov obsahujúcich práve motív zvieraťa nájdete aj na našom eshope ART DIELA v bohatom zastúpení.Diela sú v ponuke aj v kamenných predajných galériách ART DIELA / OC Cassovia Košice a OC MAX Prešov/.  Maľba zvierat si vyžaduje vysokú umeleckú úroveň autora a zároveň jeho bohatú sledovaciu schopnosť pre zachytenie detailu. Práve vďaka detailom sa takéto maľby stávajú jedinečnými a dopĺňajú domácnosť. Vďaka variabilite farieb sú maľby zvierat vhodné aj do detských izieb, no zároveň prepracované maľby vtáctva, alebo iných živočíchov krásne doplnia aj iné časti moderných príbytkov. Často krát spočíva čaro tejto maľby nie len v samotnom zobrazená celého zvieraťa, ale aj v autorovej schopnosti zobraziť len jeho časť, ako napríklad úchvatne spracované oči a pohľad zvieraťa, či dokonalo zachytený pohyb a vznešenosť daného tvora. Medzi najčastejšie a najobľúbenejšie obrazy na našom eshope patria obrazy vtákov, koňov, mačiek a psov, ale aj iných exotickejších zvierat, ktoré sa do Vašich domovov dostanú aspoň vďaka týmto krásnym dielam.

  Autor textu: Natália Kuková pre ART DIELA

 • Zátišie

  Zátišie ako také, je maliarskym motívom, ktorého hlavnou myšlienkou je zobraziť náhodné alebo štylizované uloženie rôznych predmetov. Pochopiteľne sú tieto obrazy veľmi variabilné a špecifické tematikou, ktorú zobrazujú, keďže možností je nespočetne veľa, a práve preto krásne vyobrazenie zátišia nájdete v hojnom množstve aj na našom eshope ART DIELA v bohatom zastúpení. Diela sú v ponuke aj v kamenných predajných galériách ART DIELA / OC Cassovia Košice a OC MAX Prešov/. Vyobrazovanie zátišia má bohatú históriu a jeho korene siahajú až k nástenným maľbám v Pompejách a neskôr v starovekom Ríme. Až do 16. storočia bola maľba zátišia považovaná, len za istý okrajový motív umenia. Ako samostatný a prepracovaný motív zátišie vystupuje v období barokového maliarstva. V dnešnej podobe a rovnako na našom eshope sa stretávame s rôznymi spracovaniami tohto motívu, ide často o zobrazenie predmetov domácnosti, ovocia, kvetov, váz , dokonca aj potravín. Hlavným umeleckým momentom sa na zátiší stáva kompozícia, a teda uloženie jednotlivých predmetov. Keďže ide spravidla o neživé predmety, no v histórii nachádzame aj prípady, kedy tvorili samotné zátišie ľudia alebo ľudia v kombinácii s predmetmi. Pri pohľade na maľbu zobrazujúcu zátišie vieme, samozrejme, hneď popísať, čo je na danej maľbe znázornené, a teda hovoríme o popisnom type maľby. Napriek tomu sú ale maľby zátiší jedinečnými dielami, ktoré doplnia aj moderné domácnosti.

  Autor textu: Natália Kuková pre ART DIELA

 • Mesto

  Jeden z obľúbených motívov je aj zobrazovanie miest. Mestá sú nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie, a práve vďaka ich veľkému počtu je aj počet obrazov na ktorých sú znázornené obrovský. Diela, na ktorých nájdete známe mestá a ich centrá, mestké dominanty, ich historické budovy - sú obľúbenou kategóriou aj na našom eshope ART DIELA a máme ich v bohatom zastúpení. Diela sú v ponuke aj v kamenných predajných galériách ART DIELA / OC Cassovia Košice a OC MAX Prešov/. Maľba mesta patrí medzi žánrové maľby, kedy si autor vyberie bežnú vec, budovu alebo iný objekt, ktorý znázorní v jeho bežnom ponímaní. Často je práve na maľbách miest zobrazovaná budova, ktorá je historicky aj esteticky významná a známa pre dané mesto, a tak sa pre maliara stáva reprezentatívnym prvkom, ktorý sa rozhodol stvárniť. Nemusí však ísť vždy len o realistické maľby, ktoré pôsobia ako skutočný pohľad na daný objekt, ale vďaka farbám a autorovej fantázii sa často pri pohľade na maľby dostávame do pocitu, že vidíme kreslenú rozprávku a budovy v nej. Na našom eshope ponúkame maľby s motívom miest nie len v našej republike, ale aj zahraničné veľkomestá, či
  stvárnenie autorovej predstavy istých spomienok, alebo zážitkov, vďaka čomu sa dostávame neraz pri pohľade na obraz aj do úplne iných destinácii a sme schopní cestovať vo vlastných myšlienkach. Mestá ako také sa dajú zobraziť od abstraktného poňatia až po úplne realistické, s prvkami prírody, kvetinovej výzdoby, alebo scenérie s parkom. V obľube záujemcov o kúpu obrazu ,sú práve mestá, v ktorých žijú, študujú, alebo mestá - na ktoré majú krásne spomienky a touto cestou si ich chcú uchovať. Sú obľúbeným darčekom pre hostí zo zahraničia, alebo pri ceste do zahraničia, kedy obdarovanému prinášajú v podobe obrazu kus domova.

  Autor textu: Natália Kuková pre ART DIELA

 • Iné

  Na našom eshope môžete okrem zaradených produktov (pri ktorých je možné určiť či už druh umenia o aké ide, rovnako zaradiť dané dielo k motívu, alebo pod príslušnú techniku) nájsť aj produkty, ktoré zaradzujeme do kategórie iné. Ide o produkty, kde je toto zaradenie nejednoznačné. V kategórii iné motívy nájdete obrazy, na ktorých je vyobrazená, či už kombinácia rôznych iných motívov, alebo ide o neurčité dielo, ktoré práve vďaka svojej neurčitosti vyvoláva v ľudských mysliach množstvo otáznikov, čím sa stáva jedinečným a výnimočným pre každého človeka. Práve v týchto obrazoch sa každý nájde, každý v danom obraze spozoruje to, čo potrebuje a chce. Tieto obrazy sú práve pre ich nešpecifikovateľný zámer vhodné  ako darčeky, ktorými určite nič nepokazíte. Obrazy s inými motívmi ktoré patria pod kategóriu iné ponúkame na našom eshope ART DIELA a nájdete ich v ponuke aj v kamenných predajných galériách ART DIELA / OC Cassovia Košice a OC MAX Prešov/. Veríme, že aj tieto obrazy sa stanú obľúbenými a ponúknu záujemcovi voľnú ruku pri odpovedaní si na otázku, čo týmto dielom chcel autor povedať a odovzdať svetu.

  Autor textu: Natália Kuková pre ART DIELA