Podkategórie

 • ADAMČÍK JÁN
 • BRESTOVANSKÁ IRENA,Mgr.
 • DOBROWOLSKÁ SIMONA,...

  Akademická maliarka Simona Dobrowolská pochádza z Košického kraja. Vzdelanie nadobudla na Technickej univerzite v Košiciach, na Fakulte umení v odbore výtvarné umenie, Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby. Charakter jej tvorby nie je jednoznačne definovaný. Má široký záber výtvarných prejavov viditeľných v dielach. Nesnaží sa byť pop-kultúrna a vyhovieť aktuálnym výtvarným požiadavkám. Zjednocujúcim bodom pre celú tvorbu je invenčnosť a chuť experimentovať s materiálom, hľadať nové možnosti/spôsoby sebarealizácie a prejavy cez nové techniky. Spomedzi jej výstav môžeme spomenúť tieto výstavy:

  -        Shot of Europe (v rámci súťaže), MUSPAC, L´Aquila (IT), 2008 – spoločná

  -        Malá prezentácia vlastnej tvorby, Panini&Coffe, Michalovce, 2010 – samostatná

  -        Zeitgenössische kunst in der Slowakei, Tulln, Rakúsko, 2011 – spoločná

  Akademická maliarka Simona Dobrowolská je mladá mimoriadne talentovaná autorka rôznych dielok z rôznych materiálov, ako je keramika, olejomaľby, či kombinované techniky.

 • DURKAJ SLAVOMÍR, Mgr....

  VZDELANIE:

  -        2006 – 2012 – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Ateliér súčasného obrazu – doc. akad. mal. Adam Szentpétery

   

  VÝBER ZO SAMOSTATNÝCH VÝSTAV:

  -        2014 – VX. Koniareň, Trebišov

  -        2014 – Odvrátená strana, Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou

  -        2012 – Plusminus, Subteren, Michalovce

   

  VÝBER ZO SKUPINOVÝCH VÝSTAV:

  -        2015 – Slovak Art Days in London, The Gallery on the Corner – Londýn

  -        2015 – Femme fatale, Múzeum Vojtecha Löfflera – Košice

  -        2015 – KulturEASTa, A4 – priestor súčasnej kultúry – Bratislava

  -        2014 – Cassovia Express, Zemplínske múzeum – Michalovce

  -        2014 – Dni slovenského umenia vo Viedni, Rearte Gallery – Viedeň

  -        2013 – Zbierka, HZOS – Vranov nad Topľou

  -        2013 – Adam Szentpétery a ateliér súčasného obrazu, VOS – Humenné

  -        2013 – Trienále súčasného obrazu, Východoslovenské múzeum – Košice

  -        2013 – Ping... Pong, Dom umenia – Bratislava

  -        2012 – Uvnitř i kolem, Městské muzeum – Bystřice nad Pernštejnem

  -        2012 – Startpoint 2012, DOX – Praha

  -        2012 – Výstava uměleckých vysokých škol, AMoYA – Praha

  -        2012 – POKE festival – Drienovská Nová Ves

  -        2011 – 4. Výročie subterenu, Subteren – Michalovce

  -        2011 – Nultý ročník malířského sympozia, Městské muzeum – Bystřice nad Pernštejnem

  -        2011 – YoungBlood II, Subteren – Michalovce

  -        2011 – VÚB Maľba 2011, Dvorana Ministerstva kultúry – Bratislava

  -        2011 – Pre-openingart party, Artbanka Museum of Young Art – Praha

  -        2011 – Artbanka | Kickoff, DvorakSecContemporary – Praha

  -        2011 – KEBABB 11, PGU – Žilina

  -        2010 – YoungBlood, Subteren – Michalovce

  -        2010 – Maľba maľbúca, TabačkaKulturfabrik – Košice

  -        2009 – Maľba maľbúca, Subteren – Michalovce

  -        2009 – Noc noc, Východoslovenská galéria – Košice

   

  ZASTÚPENIE V ZBIERKACH:

  1.)   Artbanka Praha

  2.)   Šarišská galéria v Prešove

  3.)   Súkromné zbierky na Slovensku, v Čechách, vo Veľkej Británii a USA

 • JAKUBOVÁ ANDREA, Mgr....

  Akademická maliarka Andrea Jakubová pochádza z Prešovského kraja. Narodila sa v roku 1972 a vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor maliarstvo. Tam bol jej tútorom profesor Ján Berger. Samotní odborníci akademickú maliarku Andreu Jakubovú považujú za multitalent, ktorý široká verejnosť zatiaľ ešte neobjavila. Nerada totiž svoje diela prezentuje na verejnosti formou výstav. No v kruhoch znalcov umenia sú jej diela vysoko hodnotené a uznávané. Akademická maliarka Andrea Jakubová pri svojej tvorbe využíva olej, akvarel, pastel, ale najviac sa zameriava na kamenné sochy z rôznych druhov kameňa. Každé jej dielo je originálne a jeho stvárnenie je na najvyššej profesionálnej úrovni. Jej tajuplnosť ako človeka, tak aj autora sa naplno odráža aj v jej celkovej tvorbe.

 • JAZYKOV ALEXANDER,...

  Akademický maliar Alexander Jazykov - Narodil sa 19. júna 1961. Pôvodom je Rus a jeho rodičia pochádzajú zo Západného Sibíru. V roku 1988 skončil s vyznamenaním Ľvovský štátny inštitút úžitkového a dekoratívneho umenia (Ľvovská akadémia umenia).
  Venuje sa maľbe, grafike, umeleckej fotografii a počítačovej grafike. Zúčastnil sa mnohých kolektívnych výstav na Slovensku aj v zahraničí, tiež viacerých medzinárodných plenérov. Je členom Slovenskej výtvarnej únie od roku 1994 a členom výtvarných spolkov PER SPECTRUM a KOPA.
  Od roku 1990 pôsobí ako výtvarník v slobodnom povolaní.
  Práce umelca sú súčasťou výtvarných zbierok týchto štátov: Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Poľsko, Slovensko, Česká republika, Bulharsko, Taliansko, Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, Francúzsko, Anglicko, USA, Juhoafrická republika, Japonsko, Španielsko, Švédsko.

 • JURAŠEK KAMIL, Mgr. Art.

  Mgr.art  Kamil  Jurašek - Narodil sa 20.9.1977 v Prešove. Študoval na ŠÚV v Košiciach a na Akadémii umení v B.Bystrici.

  Zúčastnil sa viacerých spoločných výstav, projektov a realizácií doma i v zahraničí (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Rakúsko, Španielsko, Bulharsko, Nórsko, Švédsko, Čína). V roku 2005 zakladá reklamnú agentúru FANTASY FACTORY, ktorá sa v roku 2010 mení na kreatívne štúdio.V rokoch 2006-08 pedagogicky pôsobil na katedre výtvarnej výchovy a umenia na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (vyučoval kresbu a maľbu), v rokoch 2010-2011 učil na Strednej odbornej škole Služieb v Prešove, v 2014-2015 na ZUŠ v Prešove a na Pedagogickej škole v Prešove na fakulte hudobnej a výtvarnej výchovy (výtvarné odborné predmety).. V rokoch 2005 – 2009 rekonštruoval nástennú výzdobu kaplniek na Kalvárii v Prešove.

     V súčasnosti okrem klasických techník, ktorým sa neustále venuje, rozvíja kontinuálne aj svoju originálnu autorskú  techniku. Touto špeciálnou technikou zmeny toho istého obrazu v tme na iný , vytvára tzv dvojobrazy, ktorými dopĺňa myšlienku jedného obrazu na druhý novou ideou tak, že prostredníctvom fosforeskujúcich farieb svietiacich v tme, objavuje skryté, nové, doteraz neobjavené možností výpovede obrazu.

     V súčasnosti je vytvarníkom v slobodnom povolaní. Je členom Slovenskej výtvarnej únie, IAA (Internacional Association of Art) a Prešovských združení Per spektrum a Átrium.

   

 • TIMUR KARIMOV, akad. mal.

  Akademický maliar Timur Karimov – narodený v meste Dušande – Tadžigistan, tu ukončil umelecké učilište v roku 1990 – 1996 dostal štipendium ministerstva kultúry republiky a študoval na štátnej akadémii maľby, sochárstva a architektúry Repina v Sankt Peterburgu, odbor klasická maľba. Študoval v známom ateliéri pod vedením profesora Viktora Rejcheta, kde v dokonalosti ovládol realistické akademické metódy maľby – olejomaľba a akvarel. Po ukončení štúdia v roku 1998 sa presťahoval do Poľska, býva v meste Przemysl, kde aj tvorí. Takisto sa zaoberá aj nástennou maľbou – jeho sakrálne kompozície sa nachádzajú v cirkvách a kostoloch na území celého Poľska. Práce umelca sa nachádzajú v súkromných zbierkach v Poľsku a zahraničí. Od roku 1997 sa zúčastňuje medzinárodných plenéroch v Poľsku, Maďarsku, Slovensku, na Ukrajine a v Rumunsku.

   

  V galériách krajín Poľsko a Rusko mal svoje tak individuálne, ako aj kolektívne výstavy. V roku 2010 Karimov obdržal hlavnú cenu na GRAND PRIX II. – na základe medzinárodného konkurzu na dielo: AKT, organizované Marguardt Gallery v meste Lodz Poľsko. Viackrát bol ocenený na medzinárodnom konkurze Russian ART Week v rámci Ruského týždňa umení: v kategóriách AKT, ZVIERATÁ a FANTAZY. Je členom Výtvarnej Únie Poľska.

 • SEKELA DUŠAN, akad. mal.

  Akademický maliar Dušan Sekela pochádza z Medzilaboriec. Vzdelanie získal na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je členom Spoločnosti voľných výtvarných umelcov, a Spolku výtvarníkov Slovenska. Svoje diela vystavoval nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Napríklad v Bulharsku, Portugalsku, Maďarsku, Švajčiarsku, Uzbekistane. Vo svojich dielach útočí na naše zmysly predstavivosťou, pričom s divákom komunikuje priamo prostredníctvom farby a tvaru. Jeho tvorba sa odpútava od vonkajšej nápodoby a námetmi sa stávajú pocitové záznamy prežitých chvíľ a úvah. Autor tak vedie svojský meditatívny dialóg so sebou samým, okolitým svetom a súčasnosťou.

 • STAVIŠČÁK JAROSLAV,...

  Jaroslav Staviščák sa narodil v meste Prešov. Stredoškolské vzdelanie absolvoval na Umeleckopriemyselnej škole v Košiciach v odbore reštaurátor a konzervátor závesných obrazov a polychrómie. Výtvarné štúdium absolvoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktoré ukončil záverečnou skúškou s titulom magister umenia v odbore kresba a grafika. Akademický maliar Jaroslav Staviščák spolupracoval pri reštaurovaní veže kostola sv. Jakuba v Levoči, na kaplnke Zápoľských v Trebišove a židovskej synagóge v Spišskom Podhradí. Venuje sa kresbe a maľbe. V jeho tvorbe prevládajú motívy krajiny a motívy mesta.

   

  SPOLOČNÉ VÝSTAVY:

  1990Spoločná výstava – Ján Mózer, Peter Mózer, Peter Gič, Miroslav Pribiš, Peter Lazorčík, Jaroslav Staviščák v Múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach.

  1993Spoločná výstava – Ján Mózer, Jaroslav Staviščák v Súkromnej galérii Arsnova v meste Zvolen.

   

  SAMOSTATNÉ VÝSTAVY:

  1997 – Samostatná výstava – Jaroslav Staviščák u Saleziánov v Prešove.

  2009 – Samostatná výstava v Šarišskom osvetovom stredisku v meste Prešov.

  2014 – Samostatná výstava v Predajni Alžbetka na Kolonáde v Bardejovských kúpeľoch.

   

  ĎALŠIE ÚČASTI:

   

  2006 a 2007 – Účasť na III., IV. Východoslovenskom salóne v Prešove.

  2006 – Účasť na Krajskom salóne v Prešove.

  2007 a 2010 – Účasť na V. Medzinárodnom bienále umeleckej tvorivosti učiteľov v poľskom Tarnowe.

  2009 – Účasť na II. ročníku Ružbašská výtvarná jeseň.

  2008 – Účasť na výstave obrazov profesionálnych a neprofesionálnych výtvarníkov v Starom Smokovci.

  2010 – Kurátor výstavy Svet očami Ladislava Turlíka v Mestskej galérii v Lipanoch.

  2016 – Účasť na výstave k 25. výročiu založenia výtvarnej skupiny Kopa v rekonštruovanej budove bývalých Skladov soli v Solivare.

 • RAČKO ANDREJ
 • STUDENNIKOVÁ ĽUDMILA,...
 • VARUHZAN AGHAMYAN,...
 • BRADOVKOVÁ MÁRIA, Mgr....

  Narodila sa v r.1988, Prešovskom kraji. Vyštudovala Akadémiu výtvarných umení v Krakowe, v Poľsku. Študovala na Fakulte Priemyselného Dizajnu, to bol začiatok magisterského štúdia, aj na Akadémií výtvarných umení a dizajnu v Ljubljane. Absolvovala letný semester v Slovinsku (program Ceepus). V Slovinsku, v Ljubljane sa konala aj výstava jej najlepších študentských prác „Oko za oko“. Z domácich výstav určite stoja za spomenutie výstavy v Humennom, vo Vranove a v Bratislave. Diela tejto autorky  sú nadčasové, jej litografie obsahujú hlboké posolstvá, ktoré sú blízke každej vnímavej duši. Je to talent, ktorý má veľký potenciál v oblasti tvorby litografii. 

 • HAUSOVÁ ANNA, akad. mal.

  Anna Hausová, akademická maliarka, je autorka pochádzajúca z Prešova. Vzdelanie získala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Košiciach, v odbore grafika. Vo svojom štúdiu pokračovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v odbore textil, pod vedením doc. E. Lehotskej. Je to autorka, ktorá sa okrem Slovenska prezentovala aj v zahraničí, v krajinách, ako je Nemecko, či Holandsko – jedenástimi samostatnými výstavami. Fanúšikovia jej tvorby sa mohli jej dielami pokochať na štyridsiatich kolektívnych a spolkových výstavách doma aj v Poľsku (1996), Taliansku (1997), Belgicku (1993), Česku (1997), Francúzsku (1985) a Luxembursku (1998). Akademická maliarka sa venuje monumentálno-dektoratívnej tvorbe, kresbe, maľbe, grafike, ilustráciám kníh a textilnej tvorbe – tkaným tapisériám.

 • KOZUB KAMIL, Mgr. Art.

  Mladý slovenský autor pochádzajúci z Podolínca. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Svoje diela nevystavoval len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Venuje sa maľovaniu prírody, krajiny, zvieracích motívov.

 • VAŠKOVÁ MARTINA, Mgr....
 • KORENKO ĽUBOMÍR, Mgr....

  Narodil som sa v Kežmarku, momentálne pôsobím, žijem a tvorím v Poprade. Maľovaniu, kresleniu a tomuto druhu tvorivej činnosti sa venujem už od malička. Táto moja záľuba, ktorá vo mne rástla a postupne sa vyvíjala, sa stala vecou, bez ktorej si sám seba ani neviem predstaviť. Túto moju záľubu a pasiu v tvorivej činnosti, som dokázal využi a zužitkovať aj v období môjho štúdia, počas strednej a vysokej školy. Pod vedením doc. Mgr. Art. Tadeusza Blonského som vyštudoval dizajn na Fakulte umení v Košiciach. Ďalšiemu môjmu rozvíjaniu v maľbe a farbe mi bolo potešením pod vedením akademického maliara Jozefa Haščáka. Strednú školu, odbor Konštrukcia a tvorba nábytku, som absolvoval v Spišskej Novej Vsi. Taktiež som navštevoval Základnú umeleckú školu v Poprade pod vedením Iny Dunajovej.

   

  Na týchto školách som získal základy anatómie, maľby a kresby, ktoré teraz zúročujem vo svojej tvorbe. V rokoch 2005 – 2012 som žil, tvoril a vystavoval vo Veľkej Británii, ako člen umeleckej skupiny Warwickshire Artists. Po týchto rokoch štúdia a po všetkých mojich skúsenostiach, sa u mňa vyvinul záujem v expresívno-abstraktnej maľbe. Inšpiráciu získavam všade okolo mňa, v prírode, v správaní ľudí a celkovo v dianí vo svete. Páči sa mi experimentovať s rôznymi štýlmi maľby, ale mojim obľúbeným médiom je akvarel, vďaka svojej nezávislosti a voľnosti v tvorbe. Farby sa na papieri prelínajú a spájajú spolu, vytvárajú nádherné a často nečakané spojenia. Aktuálne túto uvoľnenosť akvarelu transferujem do diel maľovaných na plátna, alebo iné povrchy pomocou akrylu v kombinácii s rôznymi materiálmi.

   

  Je to jedno z médií, ktoré mi túto transformáciu umožňuje. Tiež si myslím, že veľmi dôležitou súčasťou môjho procesu tvorby je kresba. Linka je neoddeliteľnou súčasťou v rámci štruktúry tvorby diela. Moja práca vždy začína pri čiare a pokračuje s tým v ďalšom procese, kde táto štruktúra kresby sa zapája do konečného výrazu obrazu. Vždy sa snažím nabiť svoje obrazy nejakou energiou. Tok energie, emócie a moje predstavy, ktoré sú ukryté niekde v mojom vnútri, sa nejako snažím preniesť vizuálnou formou a predstaviť na mojich obrazoch. Vždy je tu nejaký príbeh, ale tiež chcem nechať otvorené dvere pre diváka a jeho fantáziu, aby mohol vstúpiť do sveta v mojich obrazoch a vytvárať svoje vlastné príbehy.

   

  Mgr. Art. Ľubomír Korenko

  INDIVIDUÁLNE VÝSTAVY:

  1995 – Mestská výstavná sieň Barónka – Kežmarok

  2009 – Pastelaria Portuguesa – Warwick/Anglicko

  2013 – Štrbské Pleso – Hotel FIS

  2013 – Podtatranská Knižnica – Spišská Sobota

  2013 – Galéria Skala – Tatranská Lomnica

  2013 – Cherry caffe – Poprad

  2014 – Kaviareň Galérka – Penzión Spišský dvor – Smižany

  2014 – OC Olomouc City – Olomouc

  2014 – Kaviareň „JINE KAFE“ – Ostrava

  2014 – 2015: Kreativo – Poprad

  2015 – Tatranská galéria – Poprad

  2016 – Galéria Radost – Havírov

  2017 – Podtatranská Knižnica – Spišská Sobota

   

  KOLEKTÍVNE VÝSTAVY:

  2000 – Východoslovenská galéria v Košiciach

  2001 – Divadlo Thalia v Košiciach

  2001 – Východoslovenské múzeum v Košiciach

  2003 – Technické múzeum v Košiciach

  2008 – Galéria Laterna Slovinsko, Hviezdy na nebi – výstava umelcov z 27 štátov Európskej únie.

  2009 – Tatranská galéria – Poprad - “10 – 20 – 30″

  2009 – Dopravné Múzeum – Coventry/Anglicko

  2009 – Galéria Opera – Budapešť/Maďarsko

 • AUGUSTÍNSKA MARTA

  Marta Augustinská je autorka pochádzajúca z Chmeľovej, neďaleko Bardejova. Už od malička sa venuje výtvarnému umeniu. Medzi autorkine najobľúbenejšie motívy patria napríklad kvety, či krajinky. Pri maľovaní zvyčajne využíva olej, akryl, alebo suchý pastel. Jej diela nachádzajúce v galerijných či súkromných zbierkach, by sme mohli nájsť v mnohých európskych krajinách, no napríklad aj v Izraeli, či USA.

 • BAŇAS MATÚŠ

  Matúš Baňas sa narodil v roku 1992 v Prešove. Odbor grafik digitálnych médií ukončil v roku 2014 na Spojenej škole Pavla Sabadoša v Prešove. Svoj handicap kompenzuje výtvarných nadaním. Na svojom konte má viacero úspechov zo súťaže ZUČ v Bratislave, ceny a čestné uznania na celokrajskej a aj celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum. Usiluje sa zviditeľniť svoje maliarske snaženie, pootvoriť pomyselnú bránu a vystúpiť z anonymity, aby jeho talent priniesol radosť mnohým.

 • ČARNOKÁ ZUZANA, Mgr.
 • HUDÁK MARTIN, Mgr.
 • HUDÁK PETER
 • DORČÁKOVÁ NIKOLA
 • JURKO RADOSLAV
 • DUŠAN ADAM

  Autor Dušan Adam maľuje už od malička. Patrí medzi popredných maliarov vranovského regiónu. Tvorba tohto umelca by sme našli na súťažných výstavách „Výtvarného Vranova“.

 • FRAJKOROVÁ JANA, PaedDr.
 • BREK MARIÁN
 • ŠIROCKÁ MÁRIA
 • SEMANOVÁ KATARÍNA, PhDr.
 • RUSOVSKÝ DUŠAN

  Slovenský autor žijúci vo Viedni. Pracuje pod umeleckým menom Damtes.

 • FABIÁN MILAN
 • JURKO RADOVAN
 • SABOLOVÁ ANNA
 • ĎUROŠ SLAVOMÍR
 • LUKÁČOVÁ MARTINA, Mgr....
 • TOMODYOVÁ JANA
 • KATUŠČÁK MIROSLAV
 • PANČÁKOVÁ IVANA, PaedDr.
 • VASIĽOVÁ MÁRIA, Bc.
 • PAVLOVÁ JARMILA
 • HARVANÍKOVÁ LENKA, Mgr.
 • JORDÁN JOZEF, MVDr.
 • SZABÓ ANGELA
 • RUTA MARCHALLÉ ELENA,...

   

  Od roku 2010 sa zaoberá maľbou na hodváb. Zaujala ju spolupráca hodvábu a ľudských schopností, to ako spoločne vytvára jedno dielko na začiatku ktorého ani ona ani hodváb presne neviedia aké bude. Do svojej práce vkladá srdce, svoje pocity, odkazy ktoré ľudia potrebujú vidieť, počuť, cítiť.... . Vidí svet „farebnými“ očami a páči sa jej taký. Jej snahou je ukázať ľuďom farby, aby mohli precítiť emócie s farbami spojené, aby vedeli, že naša planéta a náš život je jedna úžasná farebná filharmónia..... stačí sa len započúvať.....

  Realizované výstavy, súťaže:

  Rok 2014

  - aktívna účasť na projekte „Dni originality“ na Slovensku. Ide o projekt realizácie predajných výstav formou exkluzívnej výstavy, kde sa stretajú kreatívni ľudia a navzájom medzi sebou i príchodiacim ľuďom predstavujú svoju prácu. S týmto projektom sa zúčastnila výstav v mestách Slovenska: Bratislava, Nitra, Trenčín.

  Rok 2015

  - 05.02 až 14.03.2015 prezentácia obrazov v rámci 13. Ročníka výstavy diel členov klubu výtvarníkov „Galantská paleta“, ktorú organizuje Trnavský samosprávny kraj, Galantské osvetové stredisko. Výstava sa konala v renesančnom kaštieli v Galante.

  - 16.04. až 09.05.2015 účasť na Krajskej tvorivej súťaže amatérskej výtvarnej tvorby XVIII. Výtvarné spektrum 2015, ktorá sa konala v Dunajskej Strede. Táto súťaž bola organizovaná v rámci Trnavského samosprávneho kraja, Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede. Na tejto súťaži diela získali ocenenie „Čestné uznanie“. Práce postúpili do celoslovenského kola.

  - od 13.04.2015 sa v priestoroch hotela „Art hotel William“ v Bratislave nachádza stála expozícia „hodvábnych“ prác – obrazov maľovaných na hodvábe.

  - 30. 05. až 20.06.2015 - IX. Ročník Medzinárodnej ceny výtvarného umenia „Perla Adrie Perla dell Adriatico“ vo výstavných priestoroch Galérie mesta Grottammare v Taliansku. Usporiadateľmi tejto medzinárodnej výstavy bolo mesto Grottammare a Centrum umenia a kultúry La Tavolozza v Talinasku v spolupráci so slovenským umeleckým združením Artem. Jej práce ocenila medzinárodná odborná porota a získali - Premio speciale „Giovani emergenti“.

  - 26.06. – 28.06.2015 prezentácia obrazov na výstave „Kunst fur Dich“ vo Švajčiarsku v meste Basel v Basel Art center.

  - 12.08. – 31.08.2015 výstava „Vernisáž pre štyroch“, Bratislava,  Pálffyho palác na Zámockej ulici.

  - 14.08. – 09.09.2015 výstava „Stretnutia možných objavov“, Praha,  Galéria DNM .

  - 10.10. – 25.10.2015 XVII. Ročník Premio internationale d´arte San Crispino, v reprezentačných priestoroch renesančného paláca Villa Baruchello v talianskom meste Porto Sant´Elpidio a bol spojený s udeľovaním medzinárodných cien. Tejto súťaže sa zúčastnila s dvomi dielami – obrazmi maľovanými na hodvábe a medzinárodnou porotou jej bola udelená Premio speciale della giuria „artista segnalato“.

  - 16.10.2015 Módna šou Trenčianske Teplice – Kursalon. Tejto Módnej šou sa zúčastnila i značka Marchallé s kolekciou hodvábneho ručne maľovaného oblečenia.

  - 09.12.2015 Módna prehliadka, Hotel Chopen Bratislava. V rámci prehliadky bola odprezentovaná i kolekcia ručne maľovaného hodvábneho oblečenia.

  - 22.01. – 23.01.2016 výstava „Svadobné dni & Beaute“ v priestoroch Agrokomplexu Nitra, kde ručne maľované hodvábne šaty v tíme s vizážistkou a kaderníčkou získali 1. Miesto „Naj nevesta 2016 – PURITY“

  - 13.02. – 28.02.2016 XVII. medzinárodný festival výtvarného umenia „Premio Citta ´di Porto Sant ´Elpidio“ vo výstavných priestoroch renesančnej budovy Villa Baruchello v meste Porto Sant´Elpidio v T a l i a n s k u ,  bol spojený s udeľovaním medzinárodných cien umenia. Tohto festivalu sa zúčastnila s výtvarným dielom : Totemové zviera , maľba na hodváb,79x75 cm, 2015 a medzinárodnou odbornou porotou jej bola udelená cena PREMIO DI RAPPRESENTANZA : PROVINCIA DI FERMO.

  - 22.02. – 27.02.2016 výstava „Čistou bránou budúCNOSTI“ , ktorá sa konala v priestoroch zámku v Smoleniciach.

  - 06.03.2016 Svadobná výstava, hotel Kormorán, Šamorín – Čilistov, Slovakia. Prezentácia kolekcie ručne maľovaných hodvábnych šiat.

  - 22.03.- 23.05.2016 výstava obrazov maľovaných na hodvábe, Hotel Stardust Nové Zámky.

  - 19.03.2016 Svadobná výstava, Plauter Kúria, Veľký Meder

  - 2016 – súťaž Fotomodelka Európy-Fotomodella D'Europa Slovakia 2016 – módna návrhárka oblečenia pre finalistky súťaže. V rámci súťaže prebieha predstavovanie finalistiek súťaže spojené s prezentáciou kolekcie ručne maľovaného hodvábneho oblečenia. Predstavovanie prebieha formou Módnych prehliadok.

  - 20.05.2016 Olympic casino Carlton, Bratislava, predstavenie finalistiek súťaže Fotomodelka Európy-Fotomodella D'Europa Slovakia 2016 – kolekcia hodvábneho ručne maľovaného oblečenia.

  - veľký obrazový kalendár s fotografiami kolekcie ručne maľovaného hodvábneho oblečenia na rok 2016

  - katalóg kolekcie hodvábneho oblečenia

  - prezentácia značky Marchallé v rôznych časopisoch, napr. Good Flight č.2/2016, Epicure leto 2016 No40

  - 09.september – 09.október 2016 (výstava obrazov) prvá reprezentačná výstava členov a priateľov spoločnosti Artem v zahraničí s názvom „Ave Artem“ – České Prachatice, Hamburg

  - 23.-25.09.2016 Módna prehliadka v rámci programu„Milliard event“ v priestoroch hotela Kontakt vo Vysokých Tatrách, kde Marchallé predstaví kolekciu ručne maľovaných hodvábnych šiat

  - 5. Október 2016 – finále súťaže „Fotomodelka Európy 2016“ – Marchallé je „dvornou“ návrhárkou celej súťaže. Finále prebehne v Nitre v Divadle A.Bagara.

  - december 2016 – „Art fest“ České Budejovice

  - 02.05. – 19.05.2017 Passau „Ave Artem“ reprezentačná výstava členov a priateľov spoločnosti Artem

  - 23.03. – 24.03.2017 Trenčín, Módna prehliadka

  - 09.11.2017 „Kytica vôní pre ženu“ Borčice

  - 11.11.2017 Homo nitriensis – nitrianska humanitná spoločnosť, charitatívna módna prehliadka „Srdce a krása“

   Každý deň sa teší nielen na svoju prácu, ale aj na všetky výzvy a stretnutia, ktoré ju ešte čakajú, pretože vesmír je úžasný..... na svojej ceste stretáva ľudí, ktorým je vďačná za to, že ju posúvajú vpred... bez nich by to jednoducho nešlo“.

  Rok 2018 je veľmi pozitívnym a aktívnym rokom. Marchallé sa stalo súčasťou rôznych projektov, ktoré sú živé, stále sa zdokonaľujúce a čo je najdôležitejšie prinášajú možnosť spolupracovať s ľuďmi, ktorí vnímajú svet podobne ..... Sú to ľudia plní lásky, pokory, svetla ..... takíto ľudia ju posúvajú v jej práci vpred......

   

   

   

   

   

   

 • SEMANOVÁ ANDREA, Mgr.
 • KOČÍKOVÁ MÁRIA, PaeDr.
 • VOŽŇÁKOVÁ HELENA, Bc.

  Táto autorka sa venuje umeniu ako takému  dlhé roky - ale viac z pohľadu kupujúceho a hlavne predaju obrazov a iných diel od rôznych autorov. Jej obrazy sú prevažne abstrakcie, ale nebráni sa ani námetom  prírody, jej obľúbeným námetom sú maky, ktoré má zakomponované v obrazoch zobrazujúcich  prírodu- kde sú dominantné. Neustále sa vzdeláva v oblasti maľby, jej obrazy sú tvorené špachtľou a rukou, štetec skoro vôbec nepoužíva. Má rada vrstvenie farieb a tým sú jej obrazy plastické. Jej  obrazy sú obľúbené kupujúcimi pre ich nápadnú farebnosť, štruktúry, netradične spracovanými námetmi a prijateľnými cenami.

 • EVA KUNDRÍKOVÁ
 • GUBOVÁ JANA
 • HALANDOVÁ BEÁTA

  Pochádza z Vranova nad Topľou. Táto autorka sa venuje predovšetkým textilu. Maľuje na hodváb, využíva voskovú batiku, no zaoberá sa aj paličkovaním, maľbou, šperkmi. Jej diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach na Slovensku ale aj v zahraničí.

 • HARAKSIMOVÁ KATARÍNA
 • HIRKOVÁ ANNA

  Umelkyňa Anna Hirková sa zaoberá olejomaľbou na plátno. Inšpiruje ju príroda. Obľubuje predovšetkým námet kvetov.

 • HIRKOVÁ NATÁLIA
 • HOSTIŇÁK MIROSLAV
 • LORENZOVÁ EVA, Ing. Arch.
 • KOVALČÍKOVÁ ELEONÓRA
 • KSENZSIGHOVÁ ESTER

  KSENZSIGHOVÁ  ESTER - Jej práce nájdete nielen na Slovensku, ale zdobia byty a miestnosti aj v USA,Francúzsku,Poľsku a ďalších krajinách.
  Vo svojich obrazoch rada stvárňuje dedinské motívy, ktoré sú nostalgickou spomienkou na jednoduchý aj keď ťažký život na dedine. Zároveň sa snaží zachovať pre budúcnosť krásu ľudovej architektúry, ktorá sa s rozvojom našej dediny neodvratne vytráca .
  Námety na obrazy, ktoré je dnes ešte možné skutočne vidieť, už o niekoľko rokov pravdepodobne nebudú existovať inak, ako na fotografiách, alebo v spomienkach.

  Ďalšou témou jej obrazov sú kvety.
  Farebnosť a rozmanitosť tvarov poskytujú množstvo námetov a dávajú možnosť preniesť na obraz aj náladu a pocity.
  A práve tento optimizmus a dobrú náladu, prinášajú jej obrazy so sebou. Načerpáte z nich energiu, náladu a pohodu, ktorá je v nich natrvalo uložená, vždy keď sa na ne pozriete.
  Autorka má za sebou niekoľko samostatných aj kolektívnych výstav, doma aj v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňuje zahraničných výtvarných plenérov.

  Účasť na mnohých poplénerových výstavách v Prešove, Svidníku, Iwoniczu,  Kombornii, Sanoku, Košiciach a v Dunajskej Strede.Autorka sa každoročne zúčastňuje aj podujatia Prešovský Montmatre a súťaží Výtvarné spektrum, na ktorých už bola viackrát ocenená.

   

 • KUDZIA MIROSLAV

  Miroslav Kudzia je umelec pochádzajúci z Prešovského kraja. Tohto autora môžeme považovať za profesionálneho maliara, aj napriek tomu, že mu chýba výtvarné vzdelanie, jeho tvorba vykazuje znaky talentovaného umelca. Ako autor je oceňovaný nielen doma ale aj v zahraničí. Majstrovsky narába s farbami v obrazoch zobrazujúcich prírodu. Jeho diela sú plné zvláštnych farebných kombinácií, ktoré sú také charakteristické pre tohto umelca.

 • LENÁRDOVÁ MÁRIA
 • LUPČO JÁN
 • KRAJŇÁK MAREK, Mgr.
 • CHOCHOLÁČKOVÁ LUCIA, Mgr.
 • ŠKOPOVÁ ZUZANA, Mgr.
 • ŽOLNOVÁ GABRIELA, Mgr.

  Mladá autorka Mgr. Gabriela Žolnová pochádza z Prešovského kraja. Narodila sa v roku 1986. Vzdelanie získala na Prešovskej univerzite v odbore výtvarné umenie. Zúčastnila sa rôznych súťaží, ako napríklad Mladý módny tvorca, Zlatá Fatima, Európa v škole a Zelená Vranka. Za jej úspechy môžeme považovať účasť na výstavách Výtvarný Vranov, alebo Výstava a súťaž študentov VŠ s výtvarným zameraním.

 • WEBEROVÁ VERONIKA

  Tvorí a žije v Bratislave. Vo svojom ateliéri vedie viacero kurzov zameraných na výtvarné umenie.

   

  AKTIVITY:

  -        2008/2009 – Tvorba a zaučovanie v keramickom ateliéry u Jany Kolíkovej.

  -        2010 – Vedenie tvorivých dielní pre Centrum nádej – dobrovoľníčka.

   

  SAMOSTATNÉ VÝSTAVY:

  -        2013 – „Kroky do neznáma“ – samostatná výstava (maľba) v Gozo café

  -        2012 – „Stratené monológy“ – samostatná výstava v kúpeľnom dome Palace na Sliači (maľba)

  -        2012 – „Stratené monológy“ – samostatná výstava v POS vo Zvolene – maľba a šperk

  -        2010 – Ateliérová výstava – „Úlomky duše“ – maľba, fotografia, plastika, šperk, inštalácia

   

  VÝSTAVY Lu&We:

  2013 – „Kto? Čo? Žena!“ – v Horehronskom múzeu v Brezne – maľba a textilná socha

  2013 – „Z tajného šuflíka“ – Lu&We výstava spoločných prác v CompanyArt v Bratislave

  2013 – Lu&We – výstava v Outlet Fashion v Parndorfe

  2012 – Maľba a kresba (Lu&We) v Liečebnom dome Diamant v Dudinciach

  2012 – „Stretnutia“ – výstava malieb (Lu&We) – Galéria Mesta Topoľčany

  2012 – „Metamorfózy ženy II. – výstava fotografií (Lu&We) – Company art, Bratislava

   

  SPOLOČNÉ VÝSTAVY:

  2013Medzinárodná výstava Perla dell´Adratico v Galérii mesta Gottammare v Taliansku – spoločné práce Lu&We

  2005účasť na 13. Výtvarnom salóne v Trenčíne

   

  OCENENIA:

  2005 – 2. miesto v národnom kole medzinárodnej zlatníckej a klenotníckej súťaže Tahitian Pearl Tropy (spojené s putovnou výstavou zahájenou v Incheba v Bratislave).

  2011– fotografia „Byť či nebyť“ súčasťou učebnice Umenie a kultúra pre 2. ročník gymnázií (autor učebnice prof. E. Mistrík).

   

  ÚČASŤ NA SYMPÓZIACH:

  2013 – 6. medzinárodné sympózium Terchovská paleta v roku 2013

 • VOLK VILIAM
 • VITÁNYI MONIKA

  Autorka Monika Vitányi pochádza z Košického kraja. Je to úžasná, mladá talentovaná autorka, ktorá sa vo svojej profesii neustále vzdeláva a tak robí svoju tvorbu neustále atraktívnou a zaujímavou nielen pre znalcov umenia, ale aj pre laickú verejnosť. Svoju prvú autorskú výstavu mala v Galérii A. Eckertda v Košiciach. Ďalej sa zúčastnila napríklad Kolektívnej výstavv Dámska jazda, Košice (2011); Výtvarný Vranov – kde bola ocenená za osobitý výtvor (2012); a nakoniec Košická paleta (2012). Medzi jej ďalšie výstavy môžeme zaradiť Výstavu „Hľadanie“ v kaviarni La Ventana v Košiciach a výstavu „Poetika maľby“ – Osveta vo Vranove nad Topľou.

 • VAĽKOVÁ VIERA
 • VALČOVÁ MÁRIA
 • TRECIAK PETER
 • ŠTECOVÁ MARTINA

  Martina Štecová sa narodila v Kladne, v Českej republike. Štúdium absolvovala na Strednej umeleckej priemyselnej škole v Košiciach.

   

  -        Oblasť tvorby: maľba, kresba, textil – užité umenie,

   

  Autorka má osobný vzťah ku krajine, predovšetkým prešovského regiónu, kde žije. Vo svojich dielach interpretuje vlastnú fantáziu a myšlienky. Zaujíma ju architektúra krajiny a jej podoby v ročných obdobiach, farebnosť, nálada, svetlo. Ďalšou inšpiráciou sú kvety, ktorú sú pre autorku symbolom harmónie, pokoja a domova. Práve technika akvarelu a pastelu jej najlepšie umožňuje vyjadriť vlastný výtvarný názor na dané témy a námety.

  VÝSTAVY:

  -        Vranov nad Topľou – 1989, 1992, 1998, 2001, 2003, 2007, 2009

  -        Prešov – 2001

  -        Bratislava – 2002

  Jej diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, USA, Kanade, Českej republike, Švajčiarsku a na Cypre.

 • ARTDIELA - OBRAZY
 • SOCHULÁKOVÁ SILVIA
 • SEMANČÍK VLADIMÍR

   

  Maliar, sochár, rezbár, reštaurátor. Narodil sa na Ukrajine v Ľvovskej oblasti v Kormarovke.

   

  AKTIVITY A OCENENIA:

  1977 – ocenenie „Cársky palác“

  1984 – ocenenie v súťaži Výtvarný Prešov – 2. miesto

  1985 – ocenenie vo výtvarnej tvorbe obrazy

  1987 – ocenenie sochy 1. miesto – hlava ženy mahagón

  1988 – ocenenie sochy žena „Na plese“ a „Úsvit“

   

  VÝSTAVY:

  1990 – samostatná predajná výstava pri príležitosti otvorenia novej budovy DJZ v Prešove.

  2007 – samostatná výstava vo Veľkom Šariši k 790. výročiu založenie 1. písomnej zmienky o založení mesta – obrazy, sochy.

  2009 – OC MAX spoločná výstava spojená s predajom pre charitatívnu a humanitnú činnosť pre postihnuté deti.

  2009 – Medzinárodný maliarky pléner Pečovská Nová Ves

  2013 – Medzinárodný maliarsky pléner v Drienici.

  Zúčastňoval sa aj na výtvarných sympóziách rezbárov Slovenska (Čingov, Sigord, Dolný Kubín, Skalica).

   

  Články o jeho tvorbe boli zverejnené v časopise Imidž, Novoe žitia, v Prešovskom Korzári, v Prešovských novinách a v roku 2015 aj v Oxfordskej encyklopédii Českej a Slovenskej republiky.

   

  Jeho obrazy sú nielen v Európe, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Veľkej Británii, Švajčiarsku, Rakúsku, ale aj v USA, Japonsku, či v Austrálii.

   

  Inšpirujú ho diela Šiškina, Ajvazovského, ale zachováva si svoj rukopis. Naďalej chce tvoriť s láskou, radosťou, pokorou, tak aby si umenie zachovalo svoj pôvodný charakter. Diela tvorí vo svojom ateliéri v Prešove. Maľuje takmer všetko – krajinky, zvieratá, portréty, architektúru s náboženskou tematikou, prevažne olejomaľby, ale aj grafiky a kombinované techniky, moderné obrazy. Maľovanie strieda aj s reštaurovaním obrazov, rámov a starožitného nábytku. Jeho tvorba je špecifická ťahmi štetcom plastiky a používa skôr prírodné farby zemité nie príliš ostré, rušivé.

   

 • REŠOVSKÁ MARGITA, Mgr.
 • POTOMA MIROSLAV
 • SEMANOVÁ KATARÍNA, PhDr.
 • ČUPIL SLAVOMÍR, PhDr.

  Autor PhDr. Slavomír Čupil pochádza z Prešovského kraja. Pôsobí ako učiteľ výtvarnej výchovy na základnej škole. Vo svojej umeleckej tvorbe sa počas celého svojho života venuje kresleniu a maľovaniu. Venuje sa dôkladnému štúdiu krajiny, maľuje portréty a figurálne kompozície, či zátišia. Na svojich cestách za námetmi využíva a rád pracuje s akvarelom a temperou.

 • PETRÍKOVÁ DANIELA

  Daniela Petríková pochádza z Humenného. Študovala na umelecko-priemyselnej škole v Košiciach. V súčasnosti sa venuje maľbe, grafike, počítačovému dizajnu, fotografii a reklame. No v posledných rokoch sa venuje predovšetkým maľbe na sklo. Pokiaľ ide o jej výtvarné diela – jej precítený prejav je dlhodobo oceňovaný v umeleckej ako aj v laickej obci. Má svojich obdivovateľov nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Jej diela sú vhodné tak pre súkromné účely, či domácnosť, alebo do pracovní alebo kancelárií.

 • PAVLÍKOVÁ RUŽENA
 • ORLÍK ALEXANDER
 • ONUŠKOVÁ JANKA
 • ONDUŠ JOZEF
 • ZGABAJ MIROSLAV
 • GOY GREGORY
 • HAFINCOVÁ ANETA, Mgr.
 • BAKAJSA MILAN
 • JÚLIUS HEGYESY
 • MITRA ZUZANA, Bc.
 • TRYBULOVÁ EMÍLIA, Mgr.
 • SVETLÍK VLADISLAV
 • ZAHORJAN JURAJ, RNDr.
 • TUŽINSKÁ VIOLA
 • VAGASKÁ SIMONA, Mgr.

  Simona Vagaská je mladá výtvarníčka, ktorá sa vo svojom voľnom čase venuje kresbe, maľbe portrétov a počítačovej gragike. Jej inšpiráciou je tvorba veľkých renesančných umelcov a majstrov slovenskej výtvarnej scény po roku 1900. Vo svojej tvorbe usiluje o dosiahnutie hlbokej myšlienky, obraz musí mať príbeh a reagovať na istý problém. Dôležitá je pre ňu atmosféra, ktorá z jej obrazov vyžaruje a emócia, ktorú u diváka vyvoláva. Pre jej obrazy je typická monochrómna farebnosť, najčastejšie využíva odtiene modrej farby. Človek resp. figúra s výrazným gestom sa stáva hlavným inšpiračným prvkom pri voľbe námetu. Pre jej tvorbu je taktiež charakteristická hasičská tématika.

   

  V roku 2017 sa zúčastnila na Medzinárodnom maliarskom a sochárskom plenéri v Raslaviciach. Pre autorku je najbližšia kresba ceruzou, maľba akrylovými farbami, ale v poslednej dobe rada experimentuje a pracuje s netradičným materiálom. Na svojich obrazoch rada vytvára neobvyklé štruktúry a zaujíma sa aj o gestickú maľbu. S obrazom ďalej pracuje v počítačových programov, využíva skener, tlač a opätovne zasahuje do diela.

 • RADVANSKÝ JÁN
 • PÚČEK MILOŠ
 • LEŠKOVSKÝ PETER
 • SABO BALOG MICHAL

  Autorom obrazov je Michal Sabo Balog, pochádzajúci aj žijúci v Záhore. K maľovaniu sa dostal sám a ako samorast pokračoval celou svojou tvorbou. Jeho prvou a zároveň najobľúbenejšou hračkou bola ceruza a papier. Tento Boží dar začal neskôr rozvíjať a ako pätnásťročný začal maľovať olejovými farbami. Neskôr sa zúčastňoval na spoločných výstavách neprofesionálnych maliarov, kde získaval významné ocenenia. Pri príležitosti 55. výročia narodenia mu bola Košickým samosprávnym krajom udelená plaketa za prínos kultúry v oblasti maliarstva a hudby. Maľuje olejom na plátno prevažne krajinky a zátišia s dedinkou a ľudovou tematikou.

 • KÚDOLA PETER, Ing.
 • HEGEDÜŠ ZOLTÁN
 • ŽUPOVÁ STANISLAVA, Mgr.
 • CHRENA JOZEF
 • KOTÁNOVÁ SOŇA
 • KIJACOVÁ IRENA, Ing.
 • NEVEZIOVÁ IVÓNIA
 • SZATVÁNYI ANNA, Mgr.
 • BALGA PETER Mgr.Art
 • HEGEDÜS FREDERICA...
 • ŠUTKOVÁ ZUZANA
 • LEĎZINSKÝ JURAJ
 • ŠVIRK VILIAM,Mgr.

  Dátum narodenia: 21.2.1978

  Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské, titul Magister

  Štúdium: (od-do): 1998 - 2003 Prešovská Univerzita v Prešove, FHPV

                                                          Štúd. odb. : Výtvarná výchova - technická výchova

                                       1992- 1996 Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach

                                                           Štúd. odb. : Propagačné výtvarníctvo

                                       1984 – 1992 Ľudová škola umenia v Bardejove ( akad. soch. V. Nahálka )

  Mená profesorov ktorí autora viedli: akad.soch. Martin Kutný, akad.soch. Vladimír Nahálka, Mgr. Jaro Ondo

  Výstavy: 2018 - S Láskou Viliam - 3. samostatná výstava v čajovni Tea Garden v Krompachoch

                 2017 - Poslanie rozkvitnúť - 2. samostatná výstava v čajovni Tea Garden v Krompachoch

                 2017 - V Jednote so Životom - 1. samostatná výstava v čajovni Tea Garden v Krompachoch

                2013 - Chalupkovo Brezno – kolekt. výstava

                 2009 - Interior day - Bardejov, spoločná výstava

                 2007 - Dynabrade art contest - Ľudia a automobily, Levoča, kolekt. výstava

                 2005 - 2006 Galéria Jesod - Bardejov, predajná výstava

                 2004 - Aj také, aj také - Bardejov, kolektívna výstava

                 2004 - Maľba, kov, socha - Severná bašta, Bardejov, kolektívna výstava

                 2003 - Šarišská galéria - Prešov, výstava diplomovej práce

                 2001 - Galéria Arts - Bardejov, kolektívna výstava

                1996 - Podtatranské múzeum - Poprad, kolektívna výstava ŠÚV Košice pr.výtvarníctvo

              1996 - Rotunda - Košice, výstava maturitnej práce ŠÚV Košice propagačné výtvarníctvo  

  Ocenenia: 2013 - Chalupkovo Brezno - bronzové pásmo v kategórii výtvarná tvorb

               2007 - Dynabrade art contest - Ľudia a automobily, Levoča, ocenenie za výtvarnú prácu

  Iné významné udalosti: 2015 - Časopis Zem&Vek - januárové číslo, publikovanie výtvarných diel,                                                        kapitola Múzy, str. 112 – 11

                2007 - Andrássyho múzeum - Trebišov, reštaurátorská činnosť

                      

                                           1997 - Akad. soch. M. Kutný - Bardeo, Bardejov,   reštaurátorská činnosť

   

  Poznámka: Pedagóg na ZUŠ v Krompachoch

 • VILHANOVÁ MARCELA,Mgr.
 • HRICOVÁ MARTINA,Mgr.Art.

  Mgr. Art. Martina Hricová, rodená Lukáčová

  Narodená v r. 1978, v Prešove.

  Počas ZŠ navštevovala Ľudovú Školu Umenia- odbor výtvarný v Prešove.

  V r. 1996 ukončila Stredoškolské štúdium na Škole Úžitkového výtvarníctva v Košiciach, v odbore konzervátorstvo a reštaurátorstvo.

  V r. 1998 - 2002 absolvovala bakalárske štúdium na katedre reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde súčasne absolvovala i doplňujúce štúdium pedagogiky a učiteľskej psychológie.

  V roku 2002 - 2004 absolvovala magisterské štúdium na katedre reštaurovania VŠVU v Bratislave.

  Je členkou Komory reštaurátorov, so špecializáciou na reštaurovanie tabuľových malieb a závesných obrazov na plátenej alebo inej podložke.

  Pracuje ako reštaurátorka a venuje sa voľnej výtvarnej tvorbe.

 • BUJDOŠOVÁ ĽUDMILA, Mgr.
 • FERKOVÁ LUJZA, Ing.
 • POLYAK LUKAS
 • BEVILAQUA ĽUDMILA

  Dátum narodenia: 27.4.1952                                                     

  Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: stredoškolské

  Umelecké vzdelanie :     ZUŠ – štúdium pre dospelých

  Štúdium:                      Základná umelecká škola v Košiciach, Irkucká 1,pobočka Oštepová

                                     Od školského roku   2009 do 2013                                                                    

   

  Mená profesorov pri ktorých študovala:   Mgr. Peter Markov, Ing.arch. Oleg Šuk

  Výstavy:

  Autorské – v roku 2011 v reštaurácii La Ventana v Košiciach  

                       V r. 2012 ,2013, 2014 v Kultúrnom stredisku Košice-Šaca          

                      v roku 2013 pod kurátorským vedením PhDr. Viktora Jasaňa, v Artfarm Drienovec

                       v roku 2014 v Košiciach na Hlavnej ul. 18, Kávy sveta

                       v roku 2017 v Átrium, Zuzkin park č. 4 v Košiciach                                        

  Spoločne s členmi Galérie 6 - v roku 2014,2015,2016,2917 vystavuje v priestoroch Kulturparku

  K-13 v Košiciach

  -          v roku 2014, 2015 – ateliéry výmenníka ul. Košťová 1 Košice

  -          v roku 2015 – výstava v Átrium , Zuzkin park č. 4 , Košice

  -          v roku 2016,2017 – výstava výmenník Štítová – K13 Košice

   

  Ocenenia: __Košická paleta : v rokoch 2013, 2014, 2015,2018 – postup do Krajského kola

                                              

  Iné významné udalosti: Absolvovala som kurz enkaustiky

   

  Poznámka:    Je členkou neprofesionálnych výtvarníkov Galérie 6 v Košiciach, s ktorými spoločne     vystavuje.

   

 • FRANKO LILIANA

  Liliana Franko sa narodila 10.3.1973 v Košiciach. Študovala na Technickej univerzite. Maľbu študovala súkromne, jej učiteľom bol R. Beliš. Súkromne navštevovala ateliér známeho rakúskeho maliara Ernsta Heissla. Venuje sa olejomaľbe, módnemu dizajnerstvu a umeleckej a módnej fotografii. Svoje obrazy vystavovala v Art galerii a predali sa na Slovensko, do Grécka a USA. Žije a tvorí v Košiciach.

 • KORDOWSKA KATARZYNA

  Katarzyna ukončila v roku 2009 pedagogické vzdelanie a neskôr v roku 2012 postgraduálne štúdium umenia. Po ukončení štúdia vyučovala 5 rokov v medzinárodnej škole - britskej škole vo Varšave, kde vyučovala maliarstvo a kreslenie. Každý rok uskutočňovala charitatívny predaj umeleckých výrobkov a študentské maliarske výstavy. Organizovala letnú maliarsku dielňu pre dospievajúcich. Tri roky sa učila portrétovať od známeho - portrétistu a karikaturistu - Ireneusza Bielińskego. V súčastnosti žije a tvorí v Košiciach.

 • SYREK MACIEJ, akad.sochár
 • Predané
  198,00 €
  198,00 €

  Autor: Silvia Sochuláková Názov: Žena - strom Technika: Akryl Rozmer: 40x40 Ospravedlňujeme sa za jemné skreslenie (odlesky) fotky, obraz bol v čase fotenia zabalený v ochrannej fólii.

  Autor: Silvia Sochuláková Názov: Žena - strom Technika: Akryl Rozmer: 40x40 Ospravedlňujeme sa za jemné skreslenie (odlesky) fotky, obraz bol v čase fotenia...

  I
 • Predané
  198,00 €
  198,00 €

  Autor: Silvia Sochuláková Názov: Anjel strážny Technika: akryl Rozmer: 40x40 Ospravedlňujeme sa za jemné skreslenie (odlesky) fotky, obraz bol v čase fotenia zabalený v ochrannej fólii.

  Autor: Silvia Sochuláková Názov: Anjel strážny Technika: akryl Rozmer: 40x40 Ospravedlňujeme sa za jemné skreslenie (odlesky) fotky, obraz bol v čase...

  I
 • Predané
  198,00 €
  198,00 €

  Autor: Silvia Sochuláková Názov: Zimná prechádzka Technika: Akryl Rozmer: 40x40 Ospravedlňujeme sa za jemné skreslenie (odlesky) fotky, obraz bol v čase fotenia zabalený v ochrannej fólii.

  Autor: Silvia Sochuláková Názov: Zimná prechádzka Technika: Akryl Rozmer: 40x40 Ospravedlňujeme sa za jemné skreslenie (odlesky) fotky, obraz bol v čase...

  I
 • Predané
  260,00 €
  260,00 €

  Autor: akad. mal. Varuzhan Aghamyan Názov: Košice - Hlavná ulica Technika: Olejomaľba

  Autor: akad. mal. Varuzhan Aghamyan Názov: Košice - Hlavná ulica Technika: Olejomaľba

  I
 • Predané
  198,00 €
  198,00 €

  Autor: Ján Lupčo Názov: Jeseň II. Technika: olejomaľba, bez rámu Rozmer: 70x50

  Autor: Ján Lupčo Názov: Jeseň II. Technika: olejomaľba, bez rámu Rozmer: 70x50

  I
 • 225,00 €
  225,00 €

  Autor: Janka Onušková Názov: Kristus Technika: Akryl Rozmer: 32x32

  Autor: Janka Onušková Názov: Kristus Technika: Akryl Rozmer: 32x32

 • 640,00 €
  640,00 €

  Autor: Janka Onušková Názov: Posol jari Technika: Akryl Rozmer: 70x85

  Autor: Janka Onušková Názov: Posol jari Technika: Akryl Rozmer: 70x85

 • Predané
  350,00 €
  350,00 €

  Autor: Katka Haraksimová Názov: Kde bolo, tam bolo II. Technika: Akryl, s rámom Rozmer: 110x80

  Autor: Katka Haraksimová Názov: Kde bolo, tam bolo II. Technika: Akryl, s rámom Rozmer: 110x80

  I
 • Predané
  350,00 €
  350,00 €

  Autor: Katka Haraksimová Názov: Kruhy I. ( set 2ks ) Technika: Akryl, s rámom

  Autor: Katka Haraksimová Názov: Kruhy I. ( set 2ks ) Technika: Akryl, s rámom

  I
 • Predané
  240,00 €
  240,00 €

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Nočná víla Technika: Akryl Rozmer: 78x108

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Nočná víla Technika: Akryl Rozmer: 78x108

  I
 • Predané
  295,00 €
  295,00 €

  Autor: Katka Haraksimová Názov: Palma Technika: Akryl, s rámom Rozmer: 80x120 PREDANÉ

  Autor: Katka Haraksimová Názov: Palma Technika: Akryl, s rámom Rozmer: 80x120 PREDANÉ

  I
 • 260,00 €
  260,00 €

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Ružový kvet Technika: Akryl Rozmer: 120x80

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Ružový kvet Technika: Akryl Rozmer: 120x80

 • Predané
  320,00 €
  320,00 €

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Štvorlístok Technika: Akryl Rozmer: 115x75 

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Štvorlístok Technika: Akryl Rozmer: 115x75 

  I
 • 220,00 €
  220,00 €

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Veselé kvety Technika: Akryl Rozmer: 100x60

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Veselé kvety Technika: Akryl Rozmer: 100x60

 • 170,00 €
  170,00 €

  Autor: Mária Lenárdová Názov: Kosatce Technika: Akryl Rozmer: 40x40

  Autor: Mária Lenárdová Názov: Kosatce Technika: Akryl Rozmer: 40x40

 • Predané
  128,00 €
  128,00 €

  Autor: Mária Lenárdová Názov: Sýkorky Technika: Akvarel, s rámom Rozmer: 30x42

  Autor: Mária Lenárdová Názov: Sýkorky Technika: Akvarel, s rámom Rozmer: 30x42

  I
 • 400,00 €
  400,00 €

  Autor: Mária Lenárdová Názov: Zlatá jeseň Technika: Akryl Rozmer: 50x70

  Autor: Mária Lenárdová Názov: Zlatá jeseň Technika: Akryl Rozmer: 50x70

  I
 • 240,00 €
  240,00 €

  Autor: Matúš Baňas Názov: Urbanova veža II. Technika: Akryl Rozmer: 50x70

  Autor: Matúš Baňas Názov: Urbanova veža II. Technika: Akryl Rozmer: 50x70

  I
 • 390,00 €
  390,00 €

  Autor: Mgr. Art Jaroslav Staviščák Názov: Kalvínsky kostol - Košice Technika: Olejomaľba, bez rámu Rozmer: 80x90 cm

  Autor: Mgr. Art Jaroslav Staviščák Názov: Kalvínsky kostol - Košice Technika: Olejomaľba, bez rámu Rozmer: 80x90 cm

 • Predané
  560,00 €
  560,00 €

  Autor: Mgr.Art Martina Vašková Názov: Slnko Technika: Kombinovaná technika (Akryl + Tmel) Rozmer: 100x100 PREDANÉ

  Autor: Mgr.Art Martina Vašková Názov: Slnko Technika: Kombinovaná technika (Akryl + Tmel) Rozmer: 100x100 PREDANÉ

  I

Nové produkty

 • Olejomaľba - Michael Jackson - Imrich Tellinger
  Olejomaľba - Michael Jackson - Imrich Tellinger
  230,00 €
 • Obraz - Maľba na sklo - Maky - Ing. Irena Kijacová
  Obraz - Maľba na sklo - Maky - Ing. Irena Kijacová
  136,00 €
 • Obraz - Maľba na sklo - Lotosy - Ing. Irena Kijacová
  Obraz - Maľba na sklo - Lotosy - Ing. Irena Kijacová
  136,00 €