Podkategórie

 • ADAMČÍK JÁN
 • BRESTOVANSKÁ IRENA,Mgr.
 • DOBROWOLSKÁ SIMONA,...

  Akademická maliarka Simona Dobrowolská pochádza z Košického kraja. Vzdelanie nadobudla na Technickej univerzite v Košiciach, na Fakulte umení v odbore výtvarné umenie, Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby. Charakter jej tvorby nie je jednoznačne definovaný. Má široký záber výtvarných prejavov viditeľných v dielach. Nesnaží sa byť pop-kultúrna a vyhovieť aktuálnym výtvarným požiadavkám. Zjednocujúcim bodom pre celú tvorbu je invenčnosť a chuť experimentovať s materiálom, hľadať nové možnosti/spôsoby sebarealizácie a prejavy cez nové techniky. Spomedzi jej výstav môžeme spomenúť tieto výstavy:

  -        Shot of Europe (v rámci súťaže), MUSPAC, L´Aquila (IT), 2008 – spoločná

  -        Malá prezentácia vlastnej tvorby, Panini&Coffe, Michalovce, 2010 – samostatná

  -        Zeitgenössische kunst in der Slowakei, Tulln, Rakúsko, 2011 – spoločná

  Akademická maliarka Simona Dobrowolská je mladá mimoriadne talentovaná autorka rôznych dielok z rôznych materiálov, ako je keramika, olejomaľby, či kombinované techniky.

 • DURKAJ SLAVOMÍR, Mgr....

  VZDELANIE:

  -        2006 – 2012 – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Ateliér súčasného obrazu – doc. akad. mal. Adam Szentpétery

   

  VÝBER ZO SAMOSTATNÝCH VÝSTAV:

  -        2014 – VX. Koniareň, Trebišov

  -        2014 – Odvrátená strana, Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou

  -        2012 – Plusminus, Subteren, Michalovce

   

  VÝBER ZO SKUPINOVÝCH VÝSTAV:

  -        2015 – Slovak Art Days in London, The Gallery on the Corner – Londýn

  -        2015 – Femme fatale, Múzeum Vojtecha Löfflera – Košice

  -        2015 – KulturEASTa, A4 – priestor súčasnej kultúry – Bratislava

  -        2014 – Cassovia Express, Zemplínske múzeum – Michalovce

  -        2014 – Dni slovenského umenia vo Viedni, Rearte Gallery – Viedeň

  -        2013 – Zbierka, HZOS – Vranov nad Topľou

  -        2013 – Adam Szentpétery a ateliér súčasného obrazu, VOS – Humenné

  -        2013 – Trienále súčasného obrazu, Východoslovenské múzeum – Košice

  -        2013 – Ping... Pong, Dom umenia – Bratislava

  -        2012 – Uvnitř i kolem, Městské muzeum – Bystřice nad Pernštejnem

  -        2012 – Startpoint 2012, DOX – Praha

  -        2012 – Výstava uměleckých vysokých škol, AMoYA – Praha

  -        2012 – POKE festival – Drienovská Nová Ves

  -        2011 – 4. Výročie subterenu, Subteren – Michalovce

  -        2011 – Nultý ročník malířského sympozia, Městské muzeum – Bystřice nad Pernštejnem

  -        2011 – YoungBlood II, Subteren – Michalovce

  -        2011 – VÚB Maľba 2011, Dvorana Ministerstva kultúry – Bratislava

  -        2011 – Pre-openingart party, Artbanka Museum of Young Art – Praha

  -        2011 – Artbanka | Kickoff, DvorakSecContemporary – Praha

  -        2011 – KEBABB 11, PGU – Žilina

  -        2010 – YoungBlood, Subteren – Michalovce

  -        2010 – Maľba maľbúca, TabačkaKulturfabrik – Košice

  -        2009 – Maľba maľbúca, Subteren – Michalovce

  -        2009 – Noc noc, Východoslovenská galéria – Košice

   

  ZASTÚPENIE V ZBIERKACH:

  1.)   Artbanka Praha

  2.)   Šarišská galéria v Prešove

  3.)   Súkromné zbierky na Slovensku, v Čechách, vo Veľkej Británii a USA

 • JAKUBOVÁ ANDREA, Mgr....

  Akademická maliarka Andrea Jakubová pochádza z Prešovského kraja. Narodila sa v roku 1972 a vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor maliarstvo. Tam bol jej tútorom profesor Ján Berger. Samotní odborníci akademickú maliarku Andreu Jakubovú považujú za multitalent, ktorý široká verejnosť zatiaľ ešte neobjavila. Nerada totiž svoje diela prezentuje na verejnosti formou výstav. No v kruhoch znalcov umenia sú jej diela vysoko hodnotené a uznávané. Akademická maliarka Andrea Jakubová pri svojej tvorbe využíva olej, akvarel, pastel, ale najviac sa zameriava na kamenné sochy z rôznych druhov kameňa. Každé jej dielo je originálne a jeho stvárnenie je na najvyššej profesionálnej úrovni. Jej tajuplnosť ako človeka, tak aj autora sa naplno odráža aj v jej celkovej tvorbe.

 • JAZYKOV ALEXANDER,...

  Akademický maliar Alexander Jazykov - Narodil sa 19. júna 1961. Pôvodom je Rus a jeho rodičia pochádzajú zo Západného Sibíru. V roku 1988 skončil s vyznamenaním Ľvovský štátny inštitút úžitkového a dekoratívneho umenia (Ľvovská akadémia umenia).
  Venuje sa maľbe, grafike, umeleckej fotografii a počítačovej grafike. Zúčastnil sa mnohých kolektívnych výstav na Slovensku aj v zahraničí, tiež viacerých medzinárodných plenérov. Je členom Slovenskej výtvarnej únie od roku 1994 a členom výtvarných spolkov PER SPECTRUM a KOPA.
  Od roku 1990 pôsobí ako výtvarník v slobodnom povolaní.
  Práce umelca sú súčasťou výtvarných zbierok týchto štátov: Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Poľsko, Slovensko, Česká republika, Bulharsko, Taliansko, Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, Francúzsko, Anglicko, USA, Juhoafrická republika, Japonsko, Španielsko, Švédsko.

 • JURAŠEK KAMIL, Mgr. Art.

  Mgr.art  Kamil  Jurašek - Narodil sa 20.9.1977 v Prešove. Študoval na ŠÚV v Košiciach a na Akadémii umení v B.Bystrici.

  Zúčastnil sa viacerých spoločných výstav, projektov a realizácií doma i v zahraničí (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Rakúsko, Španielsko, Bulharsko, Nórsko, Švédsko, Čína). V roku 2005 zakladá reklamnú agentúru FANTASY FACTORY, ktorá sa v roku 2010 mení na kreatívne štúdio.V rokoch 2006-08 pedagogicky pôsobil na katedre výtvarnej výchovy a umenia na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (vyučoval kresbu a maľbu), v rokoch 2010-2011 učil na Strednej odbornej škole Služieb v Prešove, v 2014-2015 na ZUŠ v Prešove a na Pedagogickej škole v Prešove na fakulte hudobnej a výtvarnej výchovy (výtvarné odborné predmety).. V rokoch 2005 – 2009 rekonštruoval nástennú výzdobu kaplniek na Kalvárii v Prešove.

     V súčasnosti okrem klasických techník, ktorým sa neustále venuje, rozvíja kontinuálne aj svoju originálnu autorskú  techniku. Touto špeciálnou technikou zmeny toho istého obrazu v tme na iný , vytvára tzv dvojobrazy, ktorými dopĺňa myšlienku jedného obrazu na druhý novou ideou tak, že prostredníctvom fosforeskujúcich farieb svietiacich v tme, objavuje skryté, nové, doteraz neobjavené možností výpovede obrazu.

     V súčasnosti je vytvarníkom v slobodnom povolaní. Je členom Slovenskej výtvarnej únie, IAA (Internacional Association of Art) a Prešovských združení Per spektrum a Átrium.

   

 • TIMUR KARIMOV, akad. mal.

  Akademický maliar Timur Karimov – narodený v meste Dušande – Tadžigistan, tu ukončil umelecké učilište v roku 1990 – 1996 dostal štipendium ministerstva kultúry republiky a študoval na štátnej akadémii maľby, sochárstva a architektúry Repina v Sankt Peterburgu, odbor klasická maľba. Študoval v známom ateliéri pod vedením profesora Viktora Rejcheta, kde v dokonalosti ovládol realistické akademické metódy maľby – olejomaľba a akvarel. Po ukončení štúdia v roku 1998 sa presťahoval do Poľska, býva v meste Przemysl, kde aj tvorí. Takisto sa zaoberá aj nástennou maľbou – jeho sakrálne kompozície sa nachádzajú v cirkvách a kostoloch na území celého Poľska. Práce umelca sa nachádzajú v súkromných zbierkach v Poľsku a zahraničí. Od roku 1997 sa zúčastňuje medzinárodných plenéroch v Poľsku, Maďarsku, Slovensku, na Ukrajine a v Rumunsku.

   

  V galériách krajín Poľsko a Rusko mal svoje tak individuálne, ako aj kolektívne výstavy. V roku 2010 Karimov obdržal hlavnú cenu na GRAND PRIX II. – na základe medzinárodného konkurzu na dielo: AKT, organizované Marguardt Gallery v meste Lodz Poľsko. Viackrát bol ocenený na medzinárodnom konkurze Russian ART Week v rámci Ruského týždňa umení: v kategóriách AKT, ZVIERATÁ a FANTAZY. Je členom Výtvarnej Únie Poľska.

 • SEKELA DUŠAN, akad. mal.

  Akademický maliar Dušan Sekela pochádza z Medzilaboriec. Vzdelanie získal na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je členom Spoločnosti voľných výtvarných umelcov, a Spolku výtvarníkov Slovenska. Svoje diela vystavoval nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Napríklad v Bulharsku, Portugalsku, Maďarsku, Švajčiarsku, Uzbekistane. Vo svojich dielach útočí na naše zmysly predstavivosťou, pričom s divákom komunikuje priamo prostredníctvom farby a tvaru. Jeho tvorba sa odpútava od vonkajšej nápodoby a námetmi sa stávajú pocitové záznamy prežitých chvíľ a úvah. Autor tak vedie svojský meditatívny dialóg so sebou samým, okolitým svetom a súčasnosťou.

 • STAVIŠČÁK JAROSLAV,...

  Jaroslav Staviščák sa narodil v meste Prešov. Stredoškolské vzdelanie absolvoval na Umeleckopriemyselnej škole v Košiciach v odbore reštaurátor a konzervátor závesných obrazov a polychrómie. Výtvarné štúdium absolvoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktoré ukončil záverečnou skúškou s titulom magister umenia v odbore kresba a grafika. Akademický maliar Jaroslav Staviščák spolupracoval pri reštaurovaní veže kostola sv. Jakuba v Levoči, na kaplnke Zápoľských v Trebišove a židovskej synagóge v Spišskom Podhradí. Venuje sa kresbe a maľbe. V jeho tvorbe prevládajú motívy krajiny a motívy mesta.

   

  SPOLOČNÉ VÝSTAVY:

  1990Spoločná výstava – Ján Mózer, Peter Mózer, Peter Gič, Miroslav Pribiš, Peter Lazorčík, Jaroslav Staviščák v Múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach.

  1993Spoločná výstava – Ján Mózer, Jaroslav Staviščák v Súkromnej galérii Arsnova v meste Zvolen.

   

  SAMOSTATNÉ VÝSTAVY:

  1997 – Samostatná výstava – Jaroslav Staviščák u Saleziánov v Prešove.

  2009 – Samostatná výstava v Šarišskom osvetovom stredisku v meste Prešov.

  2014 – Samostatná výstava v Predajni Alžbetka na Kolonáde v Bardejovských kúpeľoch.

   

  ĎALŠIE ÚČASTI:

   

  2006 a 2007 – Účasť na III., IV. Východoslovenskom salóne v Prešove.

  2006 – Účasť na Krajskom salóne v Prešove.

  2007 a 2010 – Účasť na V. Medzinárodnom bienále umeleckej tvorivosti učiteľov v poľskom Tarnowe.

  2009 – Účasť na II. ročníku Ružbašská výtvarná jeseň.

  2008 – Účasť na výstave obrazov profesionálnych a neprofesionálnych výtvarníkov v Starom Smokovci.

  2010 – Kurátor výstavy Svet očami Ladislava Turlíka v Mestskej galérii v Lipanoch.

  2016 – Účasť na výstave k 25. výročiu založenia výtvarnej skupiny Kopa v rekonštruovanej budove bývalých Skladov soli v Solivare.

 • RAČKO ANDREJ, akad. mal.
 • STUDENNIKOVÁ ĽUDMILA,...
 • VARUHZAN AGHAMYAN,...
 • BRADAVKOVÁ MÁRIA, Mgr....

  Narodila sa v r.1988, Prešovskom kraji. Vyštudovala Akadémiu výtvarných umení v Krakowe, v Poľsku. Študovala na Fakulte Priemyselného Dizajnu, to bol začiatok magisterského štúdia, aj na Akadémií výtvarných umení a dizajnu v Ljubljane. Absolvovala letný semester v Slovinsku (program Ceepus). V Slovinsku, v Ljubljane sa konala aj výstava jej najlepších študentských prác „Oko za oko“. Z domácich výstav určite stoja za spomenutie výstavy v Humennom, vo Vranove a v Bratislave. Diela tejto autorky  sú nadčasové, jej litografie obsahujú hlboké posolstvá, ktoré sú blízke každej vnímavej duši. Je to talent, ktorý má veľký potenciál v oblasti tvorby litografii. 

 • HAUSOVÁ ANNA, akad. mal.

  Anna Hausová, akademická maliarka, je autorka pochádzajúca z Prešova. Vzdelanie získala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Košiciach, v odbore grafika. Vo svojom štúdiu pokračovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v odbore textil, pod vedením doc. E. Lehotskej. Je to autorka, ktorá sa okrem Slovenska prezentovala aj v zahraničí, v krajinách, ako je Nemecko, či Holandsko – jedenástimi samostatnými výstavami. Fanúšikovia jej tvorby sa mohli jej dielami pokochať na štyridsiatich kolektívnych a spolkových výstavách doma aj v Poľsku (1996), Taliansku (1997), Belgicku (1993), Česku (1997), Francúzsku (1985) a Luxembursku (1998). Akademická maliarka sa venuje monumentálno-dektoratívnej tvorbe, kresbe, maľbe, grafike, ilustráciám kníh a textilnej tvorbe – tkaným tapisériám.

 • KOZUB KAMIL, Mgr. Art.

  Mladý slovenský autor pochádzajúci z Podolínca. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Svoje diela nevystavoval len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Venuje sa maľovaniu prírody, krajiny, zvieracích motívov.

 • VAŠKOVÁ MARTINA, Mgr....
 • KORENKO ĽUBOMÍR, Mgr....

  Narodil som sa v Kežmarku, momentálne pôsobím, žijem a tvorím v Poprade. Maľovaniu, kresleniu a tomuto druhu tvorivej činnosti sa venujem už od malička. Táto moja záľuba, ktorá vo mne rástla a postupne sa vyvíjala, sa stala vecou, bez ktorej si sám seba ani neviem predstaviť. Túto moju záľubu a pasiu v tvorivej činnosti, som dokázal využi a zužitkovať aj v období môjho štúdia, počas strednej a vysokej školy. Pod vedením doc. Mgr. Art. Tadeusza Blonského som vyštudoval dizajn na Fakulte umení v Košiciach. Ďalšiemu môjmu rozvíjaniu v maľbe a farbe mi bolo potešením pod vedením akademického maliara Jozefa Haščáka. Strednú školu, odbor Konštrukcia a tvorba nábytku, som absolvoval v Spišskej Novej Vsi. Taktiež som navštevoval Základnú umeleckú školu v Poprade pod vedením Iny Dunajovej.

   

  Na týchto školách som získal základy anatómie, maľby a kresby, ktoré teraz zúročujem vo svojej tvorbe. V rokoch 2005 – 2012 som žil, tvoril a vystavoval vo Veľkej Británii, ako člen umeleckej skupiny Warwickshire Artists. Po týchto rokoch štúdia a po všetkých mojich skúsenostiach, sa u mňa vyvinul záujem v expresívno-abstraktnej maľbe. Inšpiráciu získavam všade okolo mňa, v prírode, v správaní ľudí a celkovo v dianí vo svete. Páči sa mi experimentovať s rôznymi štýlmi maľby, ale mojim obľúbeným médiom je akvarel, vďaka svojej nezávislosti a voľnosti v tvorbe. Farby sa na papieri prelínajú a spájajú spolu, vytvárajú nádherné a často nečakané spojenia. Aktuálne túto uvoľnenosť akvarelu transferujem do diel maľovaných na plátna, alebo iné povrchy pomocou akrylu v kombinácii s rôznymi materiálmi.

   

  Je to jedno z médií, ktoré mi túto transformáciu umožňuje. Tiež si myslím, že veľmi dôležitou súčasťou môjho procesu tvorby je kresba. Linka je neoddeliteľnou súčasťou v rámci štruktúry tvorby diela. Moja práca vždy začína pri čiare a pokračuje s tým v ďalšom procese, kde táto štruktúra kresby sa zapája do konečného výrazu obrazu. Vždy sa snažím nabiť svoje obrazy nejakou energiou. Tok energie, emócie a moje predstavy, ktoré sú ukryté niekde v mojom vnútri, sa nejako snažím preniesť vizuálnou formou a predstaviť na mojich obrazoch. Vždy je tu nejaký príbeh, ale tiež chcem nechať otvorené dvere pre diváka a jeho fantáziu, aby mohol vstúpiť do sveta v mojich obrazoch a vytvárať svoje vlastné príbehy.

   

  Mgr. Art. Ľubomír Korenko

  INDIVIDUÁLNE VÝSTAVY:

  1995 – Mestská výstavná sieň Barónka – Kežmarok

  2009 – Pastelaria Portuguesa – Warwick/Anglicko

  2013 – Štrbské Pleso – Hotel FIS

  2013 – Podtatranská Knižnica – Spišská Sobota

  2013 – Galéria Skala – Tatranská Lomnica

  2013 – Cherry caffe – Poprad

  2014 – Kaviareň Galérka – Penzión Spišský dvor – Smižany

  2014 – OC Olomouc City – Olomouc

  2014 – Kaviareň „JINE KAFE“ – Ostrava

  2014 – 2015: Kreativo – Poprad

  2015 – Tatranská galéria – Poprad

  2016 – Galéria Radost – Havírov

  2017 – Podtatranská Knižnica – Spišská Sobota

   

  KOLEKTÍVNE VÝSTAVY:

  2000 – Východoslovenská galéria v Košiciach

  2001 – Divadlo Thalia v Košiciach

  2001 – Východoslovenské múzeum v Košiciach

  2003 – Technické múzeum v Košiciach

  2008 – Galéria Laterna Slovinsko, Hviezdy na nebi – výstava umelcov z 27 štátov Európskej únie.

  2009 – Tatranská galéria – Poprad - “10 – 20 – 30″

  2009 – Dopravné Múzeum – Coventry/Anglicko

  2009 – Galéria Opera – Budapešť/Maďarsko

 • AUGUSTÍNSKA MARTA

  Marta Augustinská je autorka pochádzajúca z Chmeľovej, neďaleko Bardejova. Už od malička sa venuje výtvarnému umeniu. Medzi autorkine najobľúbenejšie motívy patria napríklad kvety, či krajinky. Pri maľovaní zvyčajne využíva olej, akryl, alebo suchý pastel. Jej diela nachádzajúce v galerijných či súkromných zbierkach, by sme mohli nájsť v mnohých európskych krajinách, no napríklad aj v Izraeli, či USA.

 • BAŇAS MATÚŠ

  Matúš Baňas sa narodil v roku 1992 v Prešove. Odbor grafik digitálnych médií ukončil v roku 2014 na Spojenej škole Pavla Sabadoša v Prešove. Svoj handicap kompenzuje výtvarných nadaním. Na svojom konte má viacero úspechov zo súťaže ZUČ v Bratislave, ceny a čestné uznania na celokrajskej a aj celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum. Usiluje sa zviditeľniť svoje maliarske snaženie, pootvoriť pomyselnú bránu a vystúpiť z anonymity, aby jeho talent priniesol radosť mnohým.

 • ČARNOKÁ ZUZANA, Mgr.
 • HUDÁK MARTIN, Mgr.
 • HUDÁK PETER
 • DORČÁKOVÁ NIKOLA
 • JURKO RADOSLAV
 • DUŠAN ADAM

  Autor Dušan Adam maľuje už od malička. Patrí medzi popredných maliarov vranovského regiónu. Tvorba tohto umelca by sme našli na súťažných výstavách „Výtvarného Vranova“.

 • FRAJKOROVÁ JANA, PaedDr.
 • BREK MARIÁN
 • ŠIROCKÁ MÁRIA
 • SEMANOVÁ KATARÍNA, PhDr.
 • RUSOVSKÝ DUŠAN

  Slovenský autor žijúci vo Viedni. Pracuje pod umeleckým menom Damtes.

 • FABIÁN MILAN
 • JURKO RADOVAN
 • SABOLOVÁ ANNA
 • ĎUROŠ SLAVOMÍR
 • LUKÁČOVÁ MARTINA, Mgr....
 • TOMODYOVÁ JANA
 • KATUŠČÁK MIROSLAV
 • PANČÁKOVÁ IVANA, PaedDr.
 • VASIĽOVÁ MÁRIA, Bc.
 • PAVLOVÁ JARMILA
 • HARVANÍKOVÁ LENKA, Mgr.
 • JORDÁN JOZEF, MVDr.
 • SZABÓ ANGELA
 • RUTOVÁ ELENA, PhDr.
 • SEMANOVÁ ANDREA, Mgr.
 • KOČÍKOVÁ MÁRIA, PaeDr.
 • VOŽŇÁKOVÁ HELENA, Bc.

  Obrazy tejto autorky sú prevažne abstrakcie, je amatérskou autorkou, je obrazy sú  obľúbené kupujúcimi pre ich farebnosť, štruktúrovanými a netradičnými námetmi a prijateľnými cenami.

 • EVA KUNDRÍKOVÁ
 • GUBOVÁ JANA
 • HALANDOVÁ BEÁTA

  Pochádza z Vranova nad Topľou. Táto autorka sa venuje predovšetkým textilu. Maľuje na hodváb, využíva voskovú batiku, no zaoberá sa aj paličkovaním, maľbou, šperkmi. Jej diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach na Slovensku ale aj v zahraničí.

 • HARAKSIMOVÁ KATARÍNA
 • HIRKOVÁ ANNA

  Umelkyňa Anna Hirková sa zaoberá olejomaľbou na plátno. Inšpiruje ju príroda. Obľubuje predovšetkým námet kvetov.

 • HIRKOVÁ NATÁLIA
 • HOSTIŇÁK MIROSLAV
 • LORENZOVÁ EVA, Ing. Arch.
 • KOVALČÍKOVÁ ELEONÓRA
 • KSENZSIGHOVÁ ESTER

  KSENZSIGHOVÁ  ESTER - Jej práce nájdete nielen na Slovensku, ale zdobia byty a miestnosti aj v USA,Francúzsku,Poľsku a ďalších krajinách.
  Vo svojich obrazoch rada stvárňuje dedinské motívy, ktoré sú nostalgickou spomienkou na jednoduchý aj keď ťažký život na dedine. Zároveň sa snaží zachovať pre budúcnosť krásu ľudovej architektúry, ktorá sa s rozvojom našej dediny neodvratne vytráca .
  Námety na obrazy, ktoré je dnes ešte možné skutočne vidieť, už o niekoľko rokov pravdepodobne nebudú existovať inak, ako na fotografiách, alebo v spomienkach.

  Ďalšou témou jej obrazov sú kvety.
  Farebnosť a rozmanitosť tvarov poskytujú množstvo námetov a dávajú možnosť preniesť na obraz aj náladu a pocity.
  A práve tento optimizmus a dobrú náladu, prinášajú jej obrazy so sebou. Načerpáte z nich energiu, náladu a pohodu, ktorá je v nich natrvalo uložená, vždy keď sa na ne pozriete.
  Autorka má za sebou niekoľko samostatných aj kolektívnych výstav, doma aj v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňuje zahraničných výtvarných plenérov.

  Účasť na mnohých poplénerových výstavách v Prešove, Svidníku, Iwoniczu,  Kombornii, Sanoku, Košiciach a v Dunajskej Strede.Autorka sa každoročne zúčastňuje aj podujatia Prešovský Montmatre a súťaží Výtvarné spektrum, na ktorých už bola viackrát ocenená.

   

 • KUDZIA MIROSLAV

  Miroslav Kudzia je umelec pochádzajúci z Prešovského kraja. Tohto autora môžeme považovať za profesionálneho maliara, aj napriek tomu, že mu chýba výtvarné vzdelanie, jeho tvorba vykazuje znaky talentovaného umelca. Ako autor je oceňovaný nielen doma ale aj v zahraničí. Majstrovsky narába s farbami v obrazoch zobrazujúcich prírodu. Jeho diela sú plné zvláštnych farebných kombinácií, ktoré sú také charakteristické pre tohto umelca.

 • LENÁRDOVÁ MÁRIA
 • LUPČO JÁN
 • KRAJŇÁK MAREK, Mgr.
 • CHOCHOLÁČKOVÁ LUCIA, Mgr.
 • ŠKOPOVÁ ZUZANA, Mgr.
 • ŽOLNOVÁ GABRIELA, Mgr.

  Mladá autorka Mgr. Gabriela Žolnová pochádza z Prešovského kraja. Narodila sa v roku 1986. Vzdelanie získala na Prešovskej univerzite v odbore výtvarné umenie. Zúčastnila sa rôznych súťaží, ako napríklad Mladý módny tvorca, Zlatá Fatima, Európa v škole a Zelená Vranka. Za jej úspechy môžeme považovať účasť na výstavách Výtvarný Vranov, alebo Výstava a súťaž študentov VŠ s výtvarným zameraním.

 • WEBEROVÁ VERONIKA

  Tvorí a žije v Bratislave. Vo svojom ateliéri vedie viacero kurzov zameraných na výtvarné umenie.

   

  AKTIVITY:

  -        2008/2009 – Tvorba a zaučovanie v keramickom ateliéry u Jany Kolíkovej.

  -        2010 – Vedenie tvorivých dielní pre Centrum nádej – dobrovoľníčka.

   

  SAMOSTATNÉ VÝSTAVY:

  -        2013 – „Kroky do neznáma“ – samostatná výstava (maľba) v Gozo café

  -        2012 – „Stratené monológy“ – samostatná výstava v kúpeľnom dome Palace na Sliači (maľba)

  -        2012 – „Stratené monológy“ – samostatná výstava v POS vo Zvolene – maľba a šperk

  -        2010 – Ateliérová výstava – „Úlomky duše“ – maľba, fotografia, plastika, šperk, inštalácia

   

  VÝSTAVY Lu&We:

  2013 – „Kto? Čo? Žena!“ – v Horehronskom múzeu v Brezne – maľba a textilná socha

  2013 – „Z tajného šuflíka“ – Lu&We výstava spoločných prác v CompanyArt v Bratislave

  2013 – Lu&We – výstava v Outlet Fashion v Parndorfe

  2012 – Maľba a kresba (Lu&We) v Liečebnom dome Diamant v Dudinciach

  2012 – „Stretnutia“ – výstava malieb (Lu&We) – Galéria Mesta Topoľčany

  2012 – „Metamorfózy ženy II. – výstava fotografií (Lu&We) – Company art, Bratislava

   

  SPOLOČNÉ VÝSTAVY:

  2013Medzinárodná výstava Perla dell´Adratico v Galérii mesta Gottammare v Taliansku – spoločné práce Lu&We

  2005účasť na 13. Výtvarnom salóne v Trenčíne

   

  OCENENIA:

  2005 – 2. miesto v národnom kole medzinárodnej zlatníckej a klenotníckej súťaže Tahitian Pearl Tropy (spojené s putovnou výstavou zahájenou v Incheba v Bratislave).

  2011– fotografia „Byť či nebyť“ súčasťou učebnice Umenie a kultúra pre 2. ročník gymnázií (autor učebnice prof. E. Mistrík).

   

  ÚČASŤ NA SYMPÓZIACH:

  2013 – 6. medzinárodné sympózium Terchovská paleta v roku 2013

 • VOLK VILIAM
 • VITÁNYI MONIKA

  Autorka Monika Vitányi pochádza z Košického kraja. Je to úžasná, mladá talentovaná autorka, ktorá sa vo svojej profesii neustále vzdeláva a tak robí svoju tvorbu neustále atraktívnou a zaujímavou nielen pre znalcov umenia, ale aj pre laickú verejnosť. Svoju prvú autorskú výstavu mala v Galérii A. Eckertda v Košiciach. Ďalej sa zúčastnila napríklad Kolektívnej výstavv Dámska jazda, Košice (2011); Výtvarný Vranov – kde bola ocenená za osobitý výtvor (2012); a nakoniec Košická paleta (2012). Medzi jej ďalšie výstavy môžeme zaradiť Výstavu „Hľadanie“ v kaviarni La Ventana v Košiciach a výstavu „Poetika maľby“ – Osveta vo Vranove nad Topľou.

 • VAĽKOVÁ VIERA
 • VALČOVÁ MÁRIA
 • TRECIAK PETER
 • ŠTECOVÁ MARTINA

  Martina Štecová sa narodila v Kladne, v Českej republike. Štúdium absolvovala na Strednej umeleckej priemyselnej škole v Košiciach.

   

  -        Oblasť tvorby: maľba, kresba, textil – užité umenie,

   

  Autorka má osobný vzťah ku krajine, predovšetkým prešovského regiónu, kde žije. Vo svojich dielach interpretuje vlastnú fantáziu a myšlienky. Zaujíma ju architektúra krajiny a jej podoby v ročných obdobiach, farebnosť, nálada, svetlo. Ďalšou inšpiráciou sú kvety, ktorú sú pre autorku symbolom harmónie, pokoja a domova. Práve technika akvarelu a pastelu jej najlepšie umožňuje vyjadriť vlastný výtvarný názor na dané témy a námety.

  VÝSTAVY:

  -        Vranov nad Topľou – 1989, 1992, 1998, 2001, 2003, 2007, 2009

  -        Prešov – 2001

  -        Bratislava – 2002

  Jej diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, USA, Kanade, Českej republike, Švajčiarsku a na Cypre.

 • ARTDIELA - OBRAZY
 • SOCHULÁKOVÁ SILVIA
 • SEMANČÍK VLADIMÍR

   

  Maliar, sochár, rezbár, reštaurátor. Narodil sa na Ukrajine v Ľvovskej oblasti v Kormarovke.

   

  AKTIVITY A OCENENIA:

  1977 – ocenenie „Cársky palác“

  1984 – ocenenie v súťaži Výtvarný Prešov – 2. miesto

  1985 – ocenenie vo výtvarnej tvorbe obrazy

  1987 – ocenenie sochy 1. miesto – hlava ženy mahagón

  1988 – ocenenie sochy žena „Na plese“ a „Úsvit“

   

  VÝSTAVY:

  1990 – samostatná predajná výstava pri príležitosti otvorenia novej budovy DJZ v Prešove.

  2007 – samostatná výstava vo Veľkom Šariši k 790. výročiu založenie 1. písomnej zmienky o založení mesta – obrazy, sochy.

  2009 – OC MAX spoločná výstava spojená s predajom pre charitatívnu a humanitnú činnosť pre postihnuté deti.

  2009 – Medzinárodný maliarky pléner Pečovská Nová Ves

  2013 – Medzinárodný maliarsky pléner v Drienici.

  Zúčastňoval sa aj na výtvarných sympóziách rezbárov Slovenska (Čingov, Sigord, Dolný Kubín, Skalica).

   

  Články o jeho tvorbe boli zverejnené v časopise Imidž, Novoe žitia, v Prešovskom Korzári, v Prešovských novinách a v roku 2015 aj v Oxfordskej encyklopédii Českej a Slovenskej republiky.

   

  Jeho obrazy sú nielen v Európe, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Veľkej Británii, Švajčiarsku, Rakúsku, ale aj v USA, Japonsku, či v Austrálii.

   

  Inšpirujú ho diela Šiškina, Ajvazovského, ale zachováva si svoj rukopis. Naďalej chce tvoriť s láskou, radosťou, pokorou, tak aby si umenie zachovalo svoj pôvodný charakter. Diela tvorí vo svojom ateliéri v Prešove. Maľuje takmer všetko – krajinky, zvieratá, portréty, architektúru s náboženskou tematikou, prevažne olejomaľby, ale aj grafiky a kombinované techniky, moderné obrazy. Maľovanie strieda aj s reštaurovaním obrazov, rámov a starožitného nábytku. Jeho tvorba je špecifická ťahmi štetcom plastiky a používa skôr prírodné farby zemité nie príliš ostré, rušivé.

   

 • REŠOVSKÁ MARGITA, Mgr.
 • POTOMA MIROSLAV
 • SEMANOVÁ KATARÍNA, PhDr.
 • ČUPIL SLAVOMÍR, PhDr.

  Autor PhDr. Slavomír Čupil pochádza z Prešovského kraja. Pôsobí ako učiteľ výtvarnej výchovy na základnej škole. Vo svojej umeleckej tvorbe sa počas celého svojho života venuje kresleniu a maľovaniu. Venuje sa dôkladnému štúdiu krajiny, maľuje portréty a figurálne kompozície, či zátišia. Na svojich cestách za námetmi využíva a rád pracuje s akvarelom a temperou.

 • PETRÍKOVÁ DANIELA

  Daniela Petríková pochádza z Humenného. Študovala na umelecko-priemyselnej škole v Košiciach. V súčasnosti sa venuje maľbe, grafike, počítačovému dizajnu, fotografii a reklame. No v posledných rokoch sa venuje predovšetkým maľbe na sklo. Pokiaľ ide o jej výtvarné diela – jej precítený prejav je dlhodobo oceňovaný v umeleckej ako aj v laickej obci. Má svojich obdivovateľov nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Jej diela sú vhodné tak pre súkromné účely, či domácnosť, alebo do pracovní alebo kancelárií.

 • PAVLÍKOVÁ RUŽENA
 • ORLÍK ALEXANDER
 • ONUŠKOVÁ JANKA
 • ONDUŠ JOZEF
 • ZGABAJ MIROSLAV
 • GOY GREGORY
 • HAFINCOVÁ ANETA, Mgr.
 • BAKAJSA MILAN
 • JÚLIUS HEGEYSY
 • MITRA ZUZANA, Bc.
 • TRYBULOVÁ EMÍLIA, Mgr.
 • SVETLÍK VLADISLAV
 • ZAHORJAN JURAJ, RNDr.
 • TUŽINSKÁ VIOLA
 • VAGASKÁ SIMONA, Mgr.

  Simona Vagaská je mladá výtvarníčka, ktorá sa vo svojom voľnom čase venuje kresbe, maľbe portrétov a počítačovej gragike. Jej inšpiráciou je tvorba veľkých renesančných umelcov a majstrov slovenskej výtvarnej scény po roku 1900. Vo svojej tvorbe usiluje o dosiahnutie hlbokej myšlienky, obraz musí mať príbeh a reagovať na istý problém. Dôležitá je pre ňu atmosféra, ktorá z jej obrazov vyžaruje a emócia, ktorú u diváka vyvoláva. Pre jej obrazy je typická monochrómna farebnosť, najčastejšie využíva odtiene modrej farby. Človek resp. figúra s výrazným gestom sa stáva hlavným inšpiračným prvkom pri voľbe námetu. Pre jej tvorbu je taktiež charakteristická hasičská tématika.

   

  V roku 2017 sa zúčastnila na Medzinárodnom maliarskom a sochárskom plenéri v Raslaviciach. Pre autorku je najbližšia kresba ceruzou, maľba akrylovými farbami, ale v poslednej dobe rada experimentuje a pracuje s netradičným materiálom. Na svojich obrazoch rada vytvára neobvyklé štruktúry a zaujíma sa aj o gestickú maľbu. S obrazom ďalej pracuje v počítačových programov, využíva skener, tlač a opätovne zasahuje do diela.

 • RADVANSKÝ JÁN
 • PÚČEK MILOŠ
 • LEŠKOVSKÝ PETER
 • SABO BALOG MICHAL

  Autorom obrazov je Michal Sabo Balog, pochádzajúci aj žijúci v Záhore. K maľovaniu sa dostal sám a ako samorast pokračoval celou svojou tvorbou. Jeho prvou a zároveň najobľúbenejšou hračkou bola ceruza a papier. Tento Boží dar začal neskôr rozvíjať a ako pätnásťročný začal maľovať olejovými farbami. Neskôr sa zúčastňoval na spoločných výstavách neprofesionálnych maliarov, kde získaval významné ocenenia. Pri príležitosti 55. výročia narodenia mu bola Košickým samosprávnym krajom udelená plaketa za prínos kultúry v oblasti maliarstva a hudby. Maľuje olejom na plátno prevažne krajinky a zátišia s dedinkou a ľudovou tematikou.

 • KÚDOLA PETER, Ing.
 • HEGEDÜŠ ZOLTÁN
 • Hegedüš Zoltán
 • ŽUPOVÁ STANISLAVA, Mgr.

Nové produkty

 • Akad. Mal. Varuzhan Aghamyan - Stará Lesná
  Akad. Mal. Varuzhan Aghamyan - Stará Lesná
  400,00 €
 • Akad. mal. Varuzhan Aghamyan - Tulipány
  Akad. mal. Varuzhan Aghamyan - Tulipány
  180,00 €
 • Akad. mal. Varuzhan Aghamyan - Mlynská ul.
  Akad. mal. Varuzhan Aghamyan - Mlynská ul.
  400,00 €