Podkategórie

 • DOBROWOLSKÁ SIMONA,...

  Akademická maliarka Simona Dobrowolská pochádza z Košického kraja. Vzdelanie nadobudla na Technickej univerzite v Košiciach, na Fakulte umení v odbore výtvarné umenie, Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby. Charakter jej tvorby nie je jednoznačne definovaný. Má široký záber výtvarných prejavov viditeľných v dielach. Nesnaží sa byť pop-kultúrna a vyhovieť aktuálnym výtvarným požiadavkám. Zjednocujúcim bodom pre celú tvorbu je invenčnosť a chuť experimentovať s materiálom, hľadať nové možnosti/spôsoby sebarealizácie a prejavy cez nové techniky. Spomedzi jej výstav môžeme spomenúť tieto výstavy:

  -        Shot of Europe (v rámci súťaže), MUSPAC, L´Aquila (IT), 2008 – spoločná

  -        Malá prezentácia vlastnej tvorby, Panini&Coffe, Michalovce, 2010 – samostatná

  -        Zeitgenössische kunst in der Slowakei, Tulln, Rakúsko, 2011 – spoločná

  Akademická maliarka Simona Dobrowolská je mladá mimoriadne talentovaná autorka rôznych dielok z rôznych materiálov, ako je keramika, olejomaľby, či kombinované techniky.

 • DURKAJ SLAVOMÍR, Mgr....

  VZDELANIE:

  -        2006 – 2012 – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Ateliér súčasného obrazu – doc. akad. mal. Adam Szentpétery

   

  VÝBER ZO SAMOSTATNÝCH VÝSTAV:

  -        2014 – VX. Koniareň, Trebišov

  -        2014 – Odvrátená strana, Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou

  -        2012 – Plusminus, Subteren, Michalovce

   

  VÝBER ZO SKUPINOVÝCH VÝSTAV:

  -        2015 – Slovak Art Days in London, The Gallery on the Corner – Londýn

  -        2015 – Femme fatale, Múzeum Vojtecha Löfflera – Košice

  -        2015 – KulturEASTa, A4 – priestor súčasnej kultúry – Bratislava

  -        2014 – Cassovia Express, Zemplínske múzeum – Michalovce

  -        2014 – Dni slovenského umenia vo Viedni, Rearte Gallery – Viedeň

  -        2013 – Zbierka, HZOS – Vranov nad Topľou

  -        2013 – Adam Szentpétery a ateliér súčasného obrazu, VOS – Humenné

  -        2013 – Trienále súčasného obrazu, Východoslovenské múzeum – Košice

  -        2013 – Ping... Pong, Dom umenia – Bratislava

  -        2012 – Uvnitř i kolem, Městské muzeum – Bystřice nad Pernštejnem

  -        2012 – Startpoint 2012, DOX – Praha

  -        2012 – Výstava uměleckých vysokých škol, AMoYA – Praha

  -        2012 – POKE festival – Drienovská Nová Ves

  -        2011 – 4. Výročie subterenu, Subteren – Michalovce

  -        2011 – Nultý ročník malířského sympozia, Městské muzeum – Bystřice nad Pernštejnem

  -        2011 – YoungBlood II, Subteren – Michalovce

  -        2011 – VÚB Maľba 2011, Dvorana Ministerstva kultúry – Bratislava

  -        2011 – Pre-openingart party, Artbanka Museum of Young Art – Praha

  -        2011 – Artbanka | Kickoff, DvorakSecContemporary – Praha

  -        2011 – KEBABB 11, PGU – Žilina

  -        2010 – YoungBlood, Subteren – Michalovce

  -        2010 – Maľba maľbúca, TabačkaKulturfabrik – Košice

  -        2009 – Maľba maľbúca, Subteren – Michalovce

  -        2009 – Noc noc, Východoslovenská galéria – Košice

   

  ZASTÚPENIE V ZBIERKACH:

  1.)   Artbanka Praha

  2.)   Šarišská galéria v Prešove

  3.)   Súkromné zbierky na Slovensku, v Čechách, vo Veľkej Británii a USA

 • JAKUBOVÁ ANDREA, Mgr....

  Akademická maliarka Andrea Jakubová pochádza z Prešovského kraja. Narodila sa v roku 1972 a vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor maliarstvo. Tam bol jej tútorom profesor Ján Berger. Samotní odborníci akademickú maliarku Andreu Jakubovú považujú za multitalent, ktorý široká verejnosť zatiaľ ešte neobjavila. Nerada totiž svoje diela prezentuje na verejnosti formou výstav. No v kruhoch znalcov umenia sú jej diela vysoko hodnotené a uznávané. Akademická maliarka Andrea Jakubová pri svojej tvorbe využíva olej, akvarel, pastel, ale najviac sa zameriava na kamenné sochy z rôznych druhov kameňa. Každé jej dielo je originálne a jeho stvárnenie je na najvyššej profesionálnej úrovni. Jej tajuplnosť ako človeka, tak aj autora sa naplno odráža aj v jej celkovej tvorbe.

 • JAZYKOV ALEXANDER,...

  Akademický maliar Alexander Jazykov - Narodil sa 19. júna 1961. Pôvodom je Rus a jeho rodičia pochádzajú zo Západného Sibíru. V roku 1988 skončil s vyznamenaním Ľvovský štátny inštitút úžitkového a dekoratívneho umenia (Ľvovská akadémia umenia).
  Venuje sa maľbe, grafike, umeleckej fotografii a počítačovej grafike. Zúčastnil sa mnohých kolektívnych výstav na Slovensku aj v zahraničí, tiež viacerých medzinárodných plenérov. Je členom Slovenskej výtvarnej únie od roku 1994 a členom výtvarných spolkov PER SPECTRUM a KOPA.
  Od roku 1990 pôsobí ako výtvarník v slobodnom povolaní.
  Práce umelca sú súčasťou výtvarných zbierok týchto štátov: Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Poľsko, Slovensko, Česká republika, Bulharsko, Taliansko, Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, Francúzsko, Anglicko, USA, Juhoafrická republika, Japonsko, Španielsko, Švédsko.

 • JURAŠEK KAMIL, Mgr. Art.

  Mgr.art  Kamil  Jurašek - Narodil sa 20.9.1977 v Prešove. Študoval na ŠÚV v Košiciach a na Akadémii umení v B.Bystrici.

  Zúčastnil sa viacerých spoločných výstav, projektov a realizácií doma i v zahraničí (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Rakúsko, Španielsko, Bulharsko, Nórsko, Švédsko, Čína). V roku 2005 zakladá reklamnú agentúru FANTASY FACTORY, ktorá sa v roku 2010 mení na kreatívne štúdio.V rokoch 2006-08 pedagogicky pôsobil na katedre výtvarnej výchovy a umenia na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (vyučoval kresbu a maľbu), v rokoch 2010-2011 učil na Strednej odbornej škole Služieb v Prešove, v 2014-2015 na ZUŠ v Prešove a na Pedagogickej škole v Prešove na fakulte hudobnej a výtvarnej výchovy (výtvarné odborné predmety).. V rokoch 2005 – 2009 rekonštruoval nástennú výzdobu kaplniek na Kalvárii v Prešove.

     V súčasnosti okrem klasických techník, ktorým sa neustále venuje, rozvíja kontinuálne aj svoju originálnu autorskú  techniku. Touto špeciálnou technikou zmeny toho istého obrazu v tme na iný , vytvára tzv dvojobrazy, ktorými dopĺňa myšlienku jedného obrazu na druhý novou ideou tak, že prostredníctvom fosforeskujúcich farieb svietiacich v tme, objavuje skryté, nové, doteraz neobjavené možností výpovede obrazu.

     V súčasnosti je vytvarníkom v slobodnom povolaní. Je členom Slovenskej výtvarnej únie, IAA (Internacional Association of Art) a Prešovských združení Per spektrum a Átrium.

   

 • KARIMOV TIMUR, akad. mal.

  Akademický maliar Timur Karimov – narodený v meste Dušande – Tadžigistan, tu ukončil umelecké učilište v roku 1990 – 1996 dostal štipendium ministerstva kultúry republiky a študoval na štátnej akadémii maľby, sochárstva a architektúry Repina v Sankt Peterburgu, odbor klasická maľba. Študoval v známom ateliéri pod vedením profesora Viktora Rejcheta, kde v dokonalosti ovládol realistické akademické metódy maľby – olejomaľba a akvarel. Po ukončení štúdia v roku 1998 sa presťahoval do Poľska, býva v meste Przemysl, kde aj tvorí. Takisto sa zaoberá aj nástennou maľbou – jeho sakrálne kompozície sa nachádzajú v cirkvách a kostoloch na území celého Poľska. Práce umelca sa nachádzajú v súkromných zbierkach v Poľsku a zahraničí. Od roku 1997 sa zúčastňuje medzinárodných plenéroch v Poľsku, Maďarsku, Slovensku, na Ukrajine a v Rumunsku.

   

  V galériách krajín Poľsko a Rusko mal svoje tak individuálne, ako aj kolektívne výstavy. V roku 2010 Karimov obdržal hlavnú cenu na GRAND PRIX II. – na základe medzinárodného konkurzu na dielo: AKT, organizované Marguardt Gallery v meste Lodz Poľsko. Viackrát bol ocenený na medzinárodnom konkurze Russian ART Week v rámci Ruského týždňa umení: v kategóriách AKT, ZVIERATÁ a FANTAZY. Je členom Výtvarnej Únie Poľska.

 • SEKELA DUŠAN, akad. mal.

  Akademický maliar Dušan Sekela pochádza z Medzilaboriec. Vzdelanie získal na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je členom Spoločnosti voľných výtvarných umelcov, a Spolku výtvarníkov Slovenska. Svoje diela vystavoval nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Napríklad v Bulharsku, Portugalsku, Maďarsku, Švajčiarsku, Uzbekistane. Vo svojich dielach útočí na naše zmysly predstavivosťou, pričom s divákom komunikuje priamo prostredníctvom farby a tvaru. Jeho tvorba sa odpútava od vonkajšej nápodoby a námetmi sa stávajú pocitové záznamy prežitých chvíľ a úvah. Autor tak vedie svojský meditatívny dialóg so sebou samým, okolitým svetom a súčasnosťou.

 • STAVIŠČÁK JAROSLAV,...

  Jaroslav Staviščák sa narodil v meste Prešov. Stredoškolské vzdelanie absolvoval na Umeleckopriemyselnej škole v Košiciach v odbore reštaurátor a konzervátor závesných obrazov a polychrómie. Výtvarné štúdium absolvoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktoré ukončil záverečnou skúškou s titulom magister umenia v odbore kresba a grafika. Akademický maliar Jaroslav Staviščák spolupracoval pri reštaurovaní veže kostola sv. Jakuba v Levoči, na kaplnke Zápoľských v Trebišove a židovskej synagóge v Spišskom Podhradí. Venuje sa kresbe a maľbe. V jeho tvorbe prevládajú motívy krajiny a motívy mesta.

   

  SPOLOČNÉ VÝSTAVY:

  1990Spoločná výstava – Ján Mózer, Peter Mózer, Peter Gič, Miroslav Pribiš, Peter Lazorčík, Jaroslav Staviščák v Múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach.

  1993Spoločná výstava – Ján Mózer, Jaroslav Staviščák v Súkromnej galérii Arsnova v meste Zvolen.

   

  SAMOSTATNÉ VÝSTAVY:

  1997 – Samostatná výstava – Jaroslav Staviščák u Saleziánov v Prešove.

  2009 – Samostatná výstava v Šarišskom osvetovom stredisku v meste Prešov.

  2014 – Samostatná výstava v Predajni Alžbetka na Kolonáde v Bardejovských kúpeľoch.

   

  ĎALŠIE ÚČASTI:

   

  2006 a 2007 – Účasť na III., IV. Východoslovenskom salóne v Prešove.

  2006 – Účasť na Krajskom salóne v Prešove.

  2007 a 2010 – Účasť na V. Medzinárodnom bienále umeleckej tvorivosti učiteľov v poľskom Tarnowe.

  2009 – Účasť na II. ročníku Ružbašská výtvarná jeseň.

  2008 – Účasť na výstave obrazov profesionálnych a neprofesionálnych výtvarníkov v Starom Smokovci.

  2010 – Kurátor výstavy Svet očami Ladislava Turlíka v Mestskej galérii v Lipanoch.

  2016 – Účasť na výstave k 25. výročiu založenia výtvarnej skupiny Kopa v rekonštruovanej budove bývalých Skladov soli v Solivare.

 • STUDENNIKOVÁ ĽUDMILA,...
 • VARUHZAN AGHAMYAN,...
 • BRADAVKOVÁ MÁRIA, Mgr....

  Narodila sa v r.1988, Prešovskom kraji. Vyštudovala Akadémiu výtvarných umení v Krakowe, v Poľsku. Študovala na Fakulte Priemyselného Dizajnu, to bol začiatok magisterského štúdia, aj na Akadémií výtvarných umení a dizajnu v Ljubljane. Absolvovala letný semester v Slovinsku (program Ceepus). V Slovinsku, v Ljubljane sa konala aj výstava jej najlepších študentských prác „Oko za oko“. Z domácich výstav určite stoja za spomenutie výstavy v Humennom, vo Vranove a v Bratislave. Diela tejto autorky  sú nadčasové, jej litografie obsahujú hlboké posolstvá, ktoré sú blízke každej vnímavej duši. Je to talent, ktorý má veľký potenciál v oblasti tvorby litografii. 

 • HAUSOVÁ ANNA, akad. mal.

  Anna Hausová, akademická maliarka, je autorka pochádzajúca z Prešova. Vzdelanie získala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Košiciach, v odbore grafika. Vo svojom štúdiu pokračovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v odbore textil, pod vedením doc. E. Lehotskej. Je to autorka, ktorá sa okrem Slovenska prezentovala aj v zahraničí, v krajinách, ako je Nemecko, či Holandsko – jedenástimi samostatnými výstavami. Fanúšikovia jej tvorby sa mohli jej dielami pokochať na štyridsiatich kolektívnych a spolkových výstavách doma aj v Poľsku (1996), Taliansku (1997), Belgicku (1993), Česku (1997), Francúzsku (1985) a Luxembursku (1998). Akademická maliarka sa venuje monumentálno-dektoratívnej tvorbe, kresbe, maľbe, grafike, ilustráciám kníh a textilnej tvorbe – tkaným tapisériám.

 • KOZUB KAMIL, Mgr. Art.

  Mladý slovenský autor pochádzajúci z Podolínca. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Svoje diela nevystavoval len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Venuje sa maľovaniu prírody, krajiny, zvieracích motívov.

 • VAŠKOVÁ MARTINA, Mgr....
 • KORENKO ĽUBOMÍR, Mgr....

  Narodil som sa v Kežmarku, momentálne pôsobím, žijem a tvorím v Poprade. Maľovaniu, kresleniu a tomuto druhu tvorivej činnosti sa venujem už od malička. Táto moja záľuba, ktorá vo mne rástla a postupne sa vyvíjala, sa stala vecou, bez ktorej si sám seba ani neviem predstaviť. Túto moju záľubu a pasiu v tvorivej činnosti, som dokázal využi a zužitkovať aj v období môjho štúdia, počas strednej a vysokej školy. Pod vedením doc. Mgr. Art. Tadeusza Blonského som vyštudoval dizajn na Fakulte umení v Košiciach. Ďalšiemu môjmu rozvíjaniu v maľbe a farbe mi bolo potešením pod vedením akademického maliara Jozefa Haščáka. Strednú školu, odbor Konštrukcia a tvorba nábytku, som absolvoval v Spišskej Novej Vsi. Taktiež som navštevoval Základnú umeleckú školu v Poprade pod vedením Iny Dunajovej.

   

  Na týchto školách som získal základy anatómie, maľby a kresby, ktoré teraz zúročujem vo svojej tvorbe. V rokoch 2005 – 2012 som žil, tvoril a vystavoval vo Veľkej Británii, ako člen umeleckej skupiny Warwickshire Artists. Po týchto rokoch štúdia a po všetkých mojich skúsenostiach, sa u mňa vyvinul záujem v expresívno-abstraktnej maľbe. Inšpiráciu získavam všade okolo mňa, v prírode, v správaní ľudí a celkovo v dianí vo svete. Páči sa mi experimentovať s rôznymi štýlmi maľby, ale mojim obľúbeným médiom je akvarel, vďaka svojej nezávislosti a voľnosti v tvorbe. Farby sa na papieri prelínajú a spájajú spolu, vytvárajú nádherné a často nečakané spojenia. Aktuálne túto uvoľnenosť akvarelu transferujem do diel maľovaných na plátna, alebo iné povrchy pomocou akrylu v kombinácii s rôznymi materiálmi.

   

  Je to jedno z médií, ktoré mi túto transformáciu umožňuje. Tiež si myslím, že veľmi dôležitou súčasťou môjho procesu tvorby je kresba. Linka je neoddeliteľnou súčasťou v rámci štruktúry tvorby diela. Moja práca vždy začína pri čiare a pokračuje s tým v ďalšom procese, kde táto štruktúra kresby sa zapája do konečného výrazu obrazu. Vždy sa snažím nabiť svoje obrazy nejakou energiou. Tok energie, emócie a moje predstavy, ktoré sú ukryté niekde v mojom vnútri, sa nejako snažím preniesť vizuálnou formou a predstaviť na mojich obrazoch. Vždy je tu nejaký príbeh, ale tiež chcem nechať otvorené dvere pre diváka a jeho fantáziu, aby mohol vstúpiť do sveta v mojich obrazoch a vytvárať svoje vlastné príbehy.

   

  Mgr. Art. Ľubomír Korenko

  INDIVIDUÁLNE VÝSTAVY:

  1995 – Mestská výstavná sieň Barónka – Kežmarok

  2009 – Pastelaria Portuguesa – Warwick/Anglicko

  2013 – Štrbské Pleso – Hotel FIS

  2013 – Podtatranská Knižnica – Spišská Sobota

  2013 – Galéria Skala – Tatranská Lomnica

  2013 – Cherry caffe – Poprad

  2014 – Kaviareň Galérka – Penzión Spišský dvor – Smižany

  2014 – OC Olomouc City – Olomouc

  2014 – Kaviareň „JINE KAFE“ – Ostrava

  2014 – 2015: Kreativo – Poprad

  2015 – Tatranská galéria – Poprad

  2016 – Galéria Radost – Havírov

  2017 – Podtatranská Knižnica – Spišská Sobota

   

  KOLEKTÍVNE VÝSTAVY:

  2000 – Východoslovenská galéria v Košiciach

  2001 – Divadlo Thalia v Košiciach

  2001 – Východoslovenské múzeum v Košiciach

  2003 – Technické múzeum v Košiciach

  2008 – Galéria Laterna Slovinsko, Hviezdy na nebi – výstava umelcov z 27 štátov Európskej únie.

  2009 – Tatranská galéria – Poprad - “10 – 20 – 30″

  2009 – Dopravné Múzeum – Coventry/Anglicko

  2009 – Galéria Opera – Budapešť/Maďarsko

 • BRESTOVANSKÁ IRENA,Mgr.
 • RAČKO ANDREJ, akad. mal.

Nové produkty

 • Mária Lenárdová - Sova
  Mária Lenárdová - Sova
  170,00 €
 • Obraz - Akryl/Olej - Dom sv. Alžbety - Ing. Peter Kúdola
  Obraz - Akryl/Olej - Dom sv. Alžbety - Ing. Peter Kúdola
  95,00 €
 • Obraz - Akryl/Olej - Tango - Ing. Peter Kúdola
  Obraz - Akryl/Olej - Tango - Ing. Peter Kúdola
  320,00 €

There are no posts

There are no posts